Genveje


Ledelse, digitalisering og forandring i offentlige organisationerLedelse, digitalisering og forandring i offentlige organisationer

Styrk din faglighed i et krydsfelt mellem forandringsledelse, digitalisering og teknologi

Digitalisering og digitale værktøjer spiller en stadigt større rolle i offentlige organisationer. Mange offentlige ledere føler sig udfordret af de digitale dagsordner, og flere medarbejdere føler sig i klemme mellem digitaliseringsbestræbelserne og deres faglige identitet.

Det får du ud af modulet

Dette valgmodul giver dig indsigt i forskellige teorier og metoder, der relaterer sig generelt til emner som forandring, teknologi, styringsteknologier, kommunikation og læring – og naturligvis ledelse. Derudover vil du blive introduceret til forskellige værktøjer i forhold til digitalisering og forandring, som du kan bruge i din egen ledelsespraksis.

Det faglige indhold

På dette valgmodul arbejder vi med, hvordan du som leder kan navigere i et univers, der på den ene side bliver defineret af digitaliseringsprocesserne i sig selv, og på den anden side styres af et ofte uafklaret forhold mellem medarbejderne, deres professionalisme og digitaliseringen. Derudover kommer det forhold, at topchefer, politikere og leverandører ofte har et helt tredje perspektiv på digitaliseringen, som også påvirker den virkelighed, du leder i. 

Vi arbejder sideløbende med forandring og digitalisering i din egen organisation, således at erfaringer herfra danner genstand for refleksion i undervisningen.

Modulet har som mål, at du:

 • får indsigt i forskellige teorier, begreber og metoder, der relaterer sig til emner som forandring, teknologiforståelse, styringsteknologier, kommunikation, læring og ledelse
 • bliver i stand til at reflektere over digitalisering som styringsteknologi, herunder ledelsen af digitaliserede medarbejder og organisation
 • lærer at betragte teknologien som en mulighed for at styrke det personlige ledelsesrum

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Kontakt os

 • Studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
  Fredag kl. 11.00-13.00

   

   

   

   

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser