Genveje


Diplom modul: EfterretningsanalyseDiplom modul: Efterretningsanalyse

Efterretnings- og kriminalitetsanalyse udgør et helt centralt element i politiets daglige arbejde med sikkerhedsmæssige udfordringer. Efterretningsarbejde er en særlig form for vidensarbejde om samfundsmæssige trusler og risici, der inkluderer informationsindsamling, analyse og kommunikation til beslutningstagere. Således er efterretningsarbejde primært proaktivt af natur og retter sig mod potentielle og mulige sikkerhedsmæssige udfordringer. Forebyggelse og/eller afbrydelse af fremtidige hændelser udgør et primært mål med efterretningsarbejdet i bestræbelsen på at beskytte borgerne og sikre deres sikkerhed og tryghed. 
Efterretningsaktiviteter er ikke længere forbeholdt de hemmelige efterretningstjenester, og efterretningslogikken vinder i stadigt stigende grad indpas inden for det åbne politi i takt med, at Intelligence-led policing bliver en stadig mere udbredt strategi inden for de fleste vestlige politistyrker. Derudover finder efterretningslignede aktiviteter sted i både private virksomheders sikkerhedsafdelinger og i andre offentlige myndigheder som eksempelvis Skat. 

Forløbet

Modulet tæller 10 ECTS-point på professionsbachelor-/diplomniveau. Det består som udgangspunkt af tre blokke à tre undervisningsdage svarende til 54 lektioner og et pensum på ca. 630 sider. 

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og selvstudie. 

Beskrivelse af de tre blokke

Første blok vil bestå af en introduktion til de forskellige efterretningsterminologier samt en grundig introduktion til kriminalitets- og efterretningsanalysers rolle i det konkrete arbejde – herunder efterretningsbaseret politiarbejde (ILP) og Problemorienteret politiarbejde (POP).  Der vil være fokus på problemanalyse og formuleringen af indhentningsplaner. Derudover vil vi arbejde med forskellige former for data- og informationsgrundlag til udarbejde af kriminalitets- og efterretningsanalyser (konkrete registre og dataformer) samt med validering og kildekritik. Til sidst vil de studerende få præsenteret forskellige analysemetoder med fokus på hhv. gerningspersoner, ofre og gerningssteder. De studerende vil selv skulle udarbejde konkrete analyseprodukter og opøve evne til at afgrænse analysearbejdet via dialog med beslutningstagere / opdragsgivere.  

Anden blok vil forsætte arbejdet med de forskellige analyseteknikker, der blev introduceret på første blok. Herudover vil de studerende blive introduceret til udvalgte værktøjer indenfor trusselsvurdering og risikoanalyse, herunder en diskussion af deres validitet og anvendelsesmuligheder i efterretningsanalyser. Foruden ovenstående vil blokken ligeledes arbejde med social netværksanalyse, geografiske analyser fx hotspot policing og geografisk profilering samt en introduktion til arbejdet med OSINT. 

Tredje blok vil fokusere på at opøve kompetencer til formidling af de konkrete anbefalinger, som efterretningsanalysen er kommet frem til. Herunder med et særligt fokus på, hvordan forskellige former form for formidling påvirker beslutningstagere. Blokken vil indeholde faktisk fremlæggelse af konkrete kriminalitets- og efterretningsanalyser for et panel af relevante stakeholders.

Udbytte

Diplommodulet i Efterretningsanalyse fokuserer på efterretningsarbejde som en særlig form for vidensarbejde om samfundsmæssige trusler og risici, der inkluderer informationsindsamling, analyse og formidling til beslutningstagere. I løbet af modulet vil de studerende lære at tilrettelægge, udforme og formidle efterretningsanalyser på struktureret vis og ved hjælpe af en række konkrete fremgangsmåder. Endvidere vil de få styrket deres kompetence til at indgå i faglig udvikling af konkrete efterforskningspraksisser i offentlige og private organisationer.

Pensum

James, A. (2016) Understanding, Policy Press
Ratcliffe, J. (2016) Intelligence-led Policing, Routledge
Rønn, K.V. (red.) (2016) Efterretningsstudier, Samfundslitteratur. 

Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til proaktivt politiarbejde svarende til Proaktivt Politiarbejde for Politifolk. Bogen skal købes, hvis man har brug for grundlæggende kendskab inden modulet.
N. Hestehave (2013) Proaktivt Politiarbejde for Politifolk, Samfundslitteratur

Anslået pris for alle fire bøger er 1.040 kr.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
03. mar. 2021
Pris: kr. 9.000,-
København N
10. mar. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566