Genveje


Kommunikativ simulationstræningKommunikativ simulationstræning

Modul 10 ECTS

Nyt særskilt modul uden for studieordning

Hvad er kommunikativ simulationstræning?

Metoden kommunikativ simulation er en unik træningsmetode, som med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle udfordringer træner kommunikation i praksis. Kommunikativ simulationstræning henter sin inspiration fra øvrig simulationstræning, hvor træningen består af gentagne live-forsøg, som den trænende får feedback på, efterfulgt af refleksioner over de nye erfaringer. Træningen foregår i simulerede samtale- og mødesituationer, hvor træningen sigter direkte mod, at den, der træner, styrker sin evne til at komme i mål med sine intentioner med samtalen eller mødet. Og dermed gør muligheden langt større for at komme i mål med ønskede ændringer i praksis.

Det får du ud af modulet

I forløbet får du viden, færdigheder og kompetencer til at træne kolleger, praktikanter eller studerende i forskellige dialogsituationer fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler eller formidlingssituationer. 

Indhold

  • Simulationstræningens filosofiske, teoretiske og metodiske grundlag
  • Trænerroller og deltagerroller, teoretisk og i praksis – du træner med dig selv og andre.
  • Forskellige typer af kommunikativ simulationstræning og deres anvendelse

Modulets målgruppe

For dig som er fagprofessionel med trænings- og formidlingsopgaver overfor kolleger eller praktikanter fx som faglig koordinator eller superbruger samt undervisere og lignende.

Læringsudbytte

Viden, færdigheder og kompetencer i simulationstræningens relevansområder om omsætning i praksis.

Praktiske oplysninger 

Modulet er uden for studieordning, men er relevant som valgfri del af en række diplomuddannelser især en sundhedsfaglig, en social, en pædagogisk, en ledelses- og en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.

Se flyer for Kommunikativ simulationstræning (pdf)

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
08. feb. 2021
Pris: kr. 14.800,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Spørgsmål om indhold og undervisning

Helle Jensen
hlje@kp.dk
Tlf.: 5163 2772

Annemette Matthiessen
amat@kp.dk
Tlf.: 5163 2628