Genveje


Diplomuddannelse i ældrearbejdeDiplomuddannelse i ældrearbejde

En videreuddannelse for dig, der som professionel arbejder med ældre.

Med Diplomuddannelsen i ældrearbejde kvalificerer du dig til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for ældreområdet - med henblik på at bevare og styrke ældres livskvalitet og sundhed. Herunder at skabe fokus på ældres ressourcer, også ved alderssvækkelse og at overskride traditionelle faglige horisonter med henblik på at understøtte praksisudvikling.

Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Endvidere er formålet at kvalificere dig til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.

Med en Diplomuddannelse i ældrearbejde kvalificerer du dig til at varetage udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet, hvor fokus er rettet mod ældres livskvalitet, mestringsevner og ressourcer. Du kan bruge diplomuddannelsen til enten at få specialistforståelse, eller et udvidet fagperspektiv og nye faglige kompetencer.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00