Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Det er en forudsætning for at afslutte afgangsprojektet, at uddannelsens øvrige moduler er bestået.

På afgangsmodulet udarbejdes en praksisnær faglig problemstilling, der afspejler en overordnet forståelse af de faglige og metodiske problemstillinger, der er arbejdet med i diplomuddannelsen.

Emner:

Den studerende skal forholde sig analyserende, reflekterende og kritisk til problemstillinger og forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til sundhedsfaglig professionspraksis. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser og analyser af relevante forskningsresultater.

Dit udbytte:

Du lærer at dokumentere, analysere og kritisk vurdere professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder relateret til sundhedsfaglig praksis med inddragelse og anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00