Genveje


Obligatoriske modulerObligatoriske moduler

Diplomuddannelsen i ældrearbejde består af tre obligatoriske moduler

Diplomuddannelse i ældrearbejde omfatter i alt fire obligatoriske moduler:

  • Praksis – videnskabsteori og metode med et omfang på 10 ECTS-point
  • Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv med et omfang på 10 ECTS-point
  • Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed med et omfang på 10 ECTS-point
  • Afgangsprojekt med et omfang på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen

Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter således i alt 45 ECTS-point.

Derudover omfatter uddannelsen af et antal valgmoduler på hver 5 ECTS-point eller 10 ECTS-point. Som valgfrie moduler skal du vælge moduler svarende til 15 ECTS-point.
Du har mulighed for som valgfrie moduler at vælge moduler fra andre diplom-områder.

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00