Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Optagelse på Diplomuddannelsen i ældrearbejde eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Københavns Professionshøjskole kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, har du mulighed for at søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Realkompetencevurdering

Formålet med ansøgningen er, at vise at du har uddannelsesmæssige kompetencer på det rette niveau. Dvs. at du vurderes at være studieegnet i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på. I denne vurdering kan også inddrages færdigheder som du ikke har uddannelsesbevis på, eksempelvis uafsluttede kursusaktiviteter, foreningsarbejde, tillidshverv mv.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00