Genveje


Generelle oplysningerGenerelle oplysninger

Undervisningssted

Undervisningen finder sted på Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse ved Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N.
Se under det enkelte modul, hvor undervisningen finder sted.

Deltagerbetaling

Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og der beregnes deltagerbetaling for optagelse på uddannelserne. Se den eksakte pris under tilmelding til det enkelte modul.

Studierammer

På uddannelsen kan du forvente at møde undervisere, der har indsigt i praksisfeltet og erfaring med udviklingsprojekter indenfor deres vidensområde. Vi forventer at møde studerende, der er indstillet på at læsestof og forberedelse til de enkelte undervisningsgange er en naturlig del af uddannelsen, ligesom at du også vil møde en forventning om et antal selvstudiedage.

Selvstudiedagene er din mulighed for at afprøve og skabe koblinger til egen praksis gennem afprøvning af undervisningens metoder - alene eller i fællesskab med dine studiekammerater.