Genveje


Ældres fortællinger og livshistorier – overgange med meningÆldres fortællinger og livshistorier – overgange med mening

Valgmodul
5 ECTS

Modulet sætter fokus på hvordan ældres fortællinger og livshistorier kan bidrage til anlæggelse af et ressourceorienteret helhedssyn i ældrearbejdet. Gennem tilegnelse af anerkendende metoder i det narrative ældrearbejde videreudvikles dine forudsætninger for inddragelse af ældres fortællinger og livshistorier.

Indhold

  • Livshistoriens og fortællingens betydning i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Livsløbets betydning for den ældre – set ift. overgange, livsfaser og identitet
  • Udvalgte metoder med fokus på livsløb og livshistorie
  • Anvendelse af livshistorier i praksis

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00