Genveje


Diplomuddannelse i beskæftigelseDiplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelsen i beskæftigelse giver et både generelt og målrettet efteruddannelsestilbud til medarbejdere som arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

Med uddannelsen etablerer og tilbyder vi en fælles tilgang til beskæftigelse på tværs af eksisterende forskellige tilgange og professioner.

De studerende erhverver sig indsigt i:

 • arbejdsmarkedet og dets udvikling og organisering
 • beskæftigelsespolitikken- og erhvervspolitikken, herunder i udviklingen og hovedstrategier
 • lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen
 • virksomhedernes organisation og viden om virksomhedskontakt og -vejledning
 • teorier og metoder, der understøtter den lediges vej til arbejde. 

Uddannelsen henvender sig til:

Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats henvender sig til medarbejdere, der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen eller ønsker at kvalificere sig til arbejdet med beskæftigelsesindsatsen, i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats består af tre obligatoriske moduler, der repræsenterer en bred tilgang til hovedaspekterne i beskæftigelsesindsatsen, to valgfrie moduler, der går i dybden med dele af beskæftigelsesindsatsen, og et afgangsprojekt. Hvert modul er på 10 ECTS-point, på nær obligatorisk modul 2, Beskæftigelse og samfund der er på 5 ECTS point og afgangsprojektet der er på 15 ECTS-point, i alt 60 ECTS-point svarende til ét studenterårsværk.

De 3 obligatoriske moduler samt afgangsprojekt

 • Videnskabsteori og metode
 • Beskæftigelse og samfund
 • Beskæftigelse og organisation
 • Afgangsprojekt

De 2 valgfrie moduler vælges blandt følgende valgfrie moduler

 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Alle moduler samt afgangsprojektet afsluttes med eksamen med intern eller ekstern censor.  

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Louise Hansen
Tlf.: 5138 0658
louh@kp.dk