Genveje


Mød tidligere studerende og folkene bag uddannelsenMød tidligere studerende og folkene bag uddannelsen

Formålet med Diplomuddannelsen i Beskæftigelsesindsats er at tilbyde en fælles tilgang til beskæftigelse på tværs af eksisterende tilgange og professioner. Læs her om visionerne for uddannelsen, og om Dimitris Karakaxa's erfaringer med at overføre sin nye viden som diplomstuderende til hans arbejdsplads i Københavns Kommune.

”Dialogen med borgeren er omdrejningspunktet for beskæftigelses-medarbejderens arbejde. De studerende bliver derfor på akademiuddannelsen introduceret til dialogværktøjer, som skal styrke dem i at afholde samtaler, der inddrager og belyser borgerens ressourcer, og sikrer en fremadrettet dialog”.

michael eskildsen og Karaxas

 

De valgfrie moduler har givet mig mulighed
for at fordybe mig i emner, som for eksempel projektstyring og de marginaliserede
ledige, hvilket interesserer mig rigtig meget, og er noget, jeg arbejder med dagligt.

Dimitris Karakaxas, koordinator, Københavns Kommune (CBSI)

Det fortæller Michael Eskildsen, der er udviklingskonsulent på Københavns Professionshøjskole. De studerende får også indblik i den historiske og aktuelle beskæftigelsespolitiske udvikling og måden beskæftigelsesindsatsen er organiseret og styret på. Desuden lægges der vægt på at forstå formålene bag jobcentrenes indsats, og hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation.

”I et samfundsperspektiv er formålet med uddannelserne, at medvirke til, at beskæftigelsesindsatsen bliver varetaget på et fagligt grundlag”, fortsætter Michael. Han understreger derfor: ”Det er vigtigt, at den studerende får et korrekt juridisk og metodisk grundlag at arbejde ud fra, men også at han eller hun bliver i stand til at reflektere over og tilrettelægge indsatsen individuelt for de ledige borgere, der møder systemet”.

Et nyt helikopteroverblik

Dimitris Karakaxas, der arbejder i Københavns Kommune, har taget diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats. Han fortæller om uddannelsen: ”De valgfrie moduler har givet mig mulighed for at fordybe mig i emner, som for eksempel projektstyring og de marginaliserede ledige, hvilket interesserer mig rigtig meget, og er noget, jeg arbejder med dagligt.”

Ifølge Dimitris har han gennem diplomuddannelsen fået et helikopteroverblik over beskæftigelsesindsatsen – og over hvad der besluttes og igangsættes på området – og hvorfor. Desuden har han fået indsigt i målgrupperne og de forskellige metoder, man benytter både i Københavns Kommune og i resten af landet for at hjælpe borgere i arbejde.

Konkrete værktøjer

”Jeg har fået konkrete værktøjer til at løse problemstillinger i mit daglige arbejde”. Og diplomuddannelsen har dermed også gjort Dimitri bedre til sit job, da uddannelsen har givet ham en faglig udvikling:

”Diplomuddannelsen har givet mig den viden, jeg tidligere manglede for at arbejde med udvikling og gennemførelse af projekter. Da jeg arbejder som både underviser, vejleder og jobkonsulent kan jeg nu tilbyde en meget bedre service både til borgere og til de virksomheder, som jeg samarbejder med,” fortæller Dimitris.

Samtidig har denne udvikling for Dimitri betydet, at han har fået en sjovere og mere udfordrende hverdag:

”Uddannelsen har rustet mig med viden og mod på at kaste mig ud i projektudviklingsarbejde, og i dag er jeg ansvarlig for en række projekter på min arbejdsplads. Det har ikke kun givet mig en mere spændende og udfordrende hverdag, men også mulighed for at styre og koordinere processer, der involverer både kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Spørgsmål til Diplomuddannelsen i beskæftigelse

 • Ansøgningsfristen er overskredet kan jeg søge?

  Ja det kan du. Vi optager helt op til studiestart, men det er ved ansøgningsfristen, det bliver besluttet om holdet skal oprettes. Så hvis din ansøgning kommer for sent, tæller den ikke med ved beslutning om oprettelse af et hold. Det er endnu ikke sket, at der ikke har været plads på et hold, så det kan altid betale sig at søge. Hvis undervisningen allerede er gået i gang, råder vi ansøgeren til at vente til næste omgang. Undervisningen er koncentreret, og derfor betyder det meget at miste nogle gange.

 • Hvad betyder ECTS-point?

  ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til
  meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. SVU bliver også bevilliget ud fra ECTS-point.
  ECTS-point angiver hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning.

  En diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-point. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år. ECTS-point siger ikke noget om fagligt niveau eller sværhedsgrad.

 • Hvad betyder fuld tid eller deltid?

  Fuldtid: Du kan studere på fuld tid på flere måder. Du kan følge tre diplommoduler samtidig i et semester eller du kan følge alle diplomuddannelsens moduler i løbet af et år, i alt 40 uger. Som fuldtidsstuderende kan du også opnå rettigheden til Statens Voksen Uddannelsesstøtte.

  Deltid: Som deltidsstuderende vælger du selv i hvilket tempo, du vil tage din diplomuddannelse. Du kan tage et eller to moduler pr. semester – og evt. holde en pause og komme tilbage til studiet senere. Du skal bare have afsluttet uddannelsen indenfor seks år. Hvis du tager et modul pr. semester, bliver du færdig med diplomuddannelsen på tre år. Hvis du tager to moduler pr. semester, tager det 1½ år.

  Både og: Du kan godt være fuldtidsstuderende i ét semester og deltidsstuderende i det næste.

 • Hvad er tidsforbruget på en diplomuddannelse?

  En diplomuddannelse bliver opgjort i ECTS-point. ECTS-point angiver den studerendes arbejdsbelastning. En hel diplomuddannelse fylder 60 ECTS-point eller et årsværk.

  Det er individuelt, hvor meget tid den enkelte studerende kommer til at bruge på studiet. En tommelfingerregel er:
  · Hvis du læser ét modul i et semester, skal du regne med 10 timer om ugen
  · Hvis du læser ét modul på seks uger, er det fuldtid - dvs. 35-45 timer om ugen
  · Hvis du læser to moduler i et semester, skal du regne med 20 timer om ugen
  · Hvis du læser tre moduler i et semester, er det fuld tid – dvs. 35-45 timer om ugen

  Tidsforbruget dækker undervisning, selvstudier og evt. gruppearbejde.

 • Hvilken dokumentation

  Når du ansøger skal du altid fremsende:
  · Dokumentation for din adgangsgivende uddannelse dvs. kopi af dit eksamensbevis
  · Dokumentation for 2 års relevant erhvervserfaring. Det kan eksempelvis være ansættelsesbrev eller en udtalelse fra din arbejdsgiver.

 • Kan jeg tage et eller flere moduler?

  Du kan tage et eller flere moduler, som det passer dig. Hvis du vil have en hel diplomuddannelse, skal du tage seks moduler, i alt 60 ECTS-point. Men hvis du finder et eller flere moduler, der passer til din interesse og arbejdssituation, kan du nøjes med at tage dem. Du får et bevis for hvert modul.
  Du er også velkommen til at tage flere moduler, efter du har afsluttet din diplomuddannelse.