Genveje


Beskæftigelse og organisationBeskæftigelse og organisation

10 ECTS

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i organiseringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet.

Indhold

  • Arbejdsmarkedsmodeller og den danske aftalemodel - arbejdsmarkedets parter, overenskomster og tillidsmandssystem
  • Organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen i praksis og teori
  • Organisationsteori
  • Professionsteori
  • Moderniseringsprocesser
  • Arbejdsmarkedsovervågning; dokumentation og analyser af arbejdsmarkedet udvikling
  • Myndighed og leverandør/andre aktører

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 6.900,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Louise Hansen
Tlf.: 5138 0658
louh@kp.dk