Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Adgangsbetingelser

For at læse på Diplomuddannelsen skal du have en uddannelse på mindst akademiuddannelsesniveau plus mindst to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

De fleste af vores studerende har tidligere læst til socialrådgiver eller en anden uddannelse på mindst akademiuddannelsesniveau, som fx Kommunomuddannelsen. Men også mange andre uddannelser giver adgang til Diplomuddannelsen - fx andre professionsbachelorer (pædagoger og lærere) og kandidatuddannelser.

De præcist formulerede adgangsregler fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske elektronisk.
Tilmeldingsfrist er 6 uger før opstart - er tilmeldingsfristen overskredet, kan du kontakte os vedr. evt. ledige pladser.

Studiestart

Vi starter moduler flere gange om året. Typisk i marts og september. Startdatoer fremgår under ”Tilmelding”.

Studerende som ønsker en hel diplomuddannelse anbefales at begynde med de obligatoriske moduler, men det er ikke et krav. Hvert modul afsluttes med en prøve med intern eller ekstern censur, og uddannelsen (dvs. alle 6 moduler) skal være afsluttet inden for 6 år.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.

Afholdelsessted

Københavns Professionshøjskole  
Tagensvej 18
2200 København N

Spørgsmål til Diplomuddannelsen i beskæftigelse

 • Ansøgningsfristen er overskredet kan jeg søge?

  Ja det kan du. Vi optager helt op til studiestart, men det er ved ansøgningsfristen, det bliver besluttet om holdet skal oprettes. Så hvis din ansøgning kommer for sent, tæller den ikke med ved beslutning om oprettelse af et hold. Det er endnu ikke sket, at der ikke har været plads på et hold, så det kan altid betale sig at søge. Hvis undervisningen allerede er gået i gang, råder vi ansøgeren til at vente til næste omgang. Undervisningen er koncentreret, og derfor betyder det meget at miste nogle gange.

 • Hvad betyder ECTS-point?

  ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til
  meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. SVU bliver også bevilliget ud fra ECTS-point.
  ECTS-point angiver hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning.

  En diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-point. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år. ECTS-point siger ikke noget om fagligt niveau eller sværhedsgrad.

 • Hvad betyder fuld tid eller deltid?

  Fuldtid: Du kan studere på fuld tid på flere måder. Du kan følge tre diplommoduler samtidig i et semester eller du kan følge alle diplomuddannelsens moduler i løbet af et år, i alt 40 uger. Som fuldtidsstuderende kan du også opnå rettigheden til Statens Voksen Uddannelsesstøtte.

  Deltid: Som deltidsstuderende vælger du selv i hvilket tempo, du vil tage din diplomuddannelse. Du kan tage et eller to moduler pr. semester – og evt. holde en pause og komme tilbage til studiet senere. Du skal bare have afsluttet uddannelsen indenfor seks år. Hvis du tager et modul pr. semester, bliver du færdig med diplomuddannelsen på tre år. Hvis du tager to moduler pr. semester, tager det 1½ år.

  Både og: Du kan godt være fuldtidsstuderende i ét semester og deltidsstuderende i det næste.

 • Hvad er tidsforbruget på en diplomuddannelse?

  En diplomuddannelse bliver opgjort i ECTS-point. ECTS-point angiver den studerendes arbejdsbelastning. En hel diplomuddannelse fylder 60 ECTS-point eller et årsværk.

  Det er individuelt, hvor meget tid den enkelte studerende kommer til at bruge på studiet. En tommelfingerregel er:
  · Hvis du læser ét modul i et semester, skal du regne med 10 timer om ugen
  · Hvis du læser ét modul på seks uger, er det fuldtid - dvs. 35-45 timer om ugen
  · Hvis du læser to moduler i et semester, skal du regne med 20 timer om ugen
  · Hvis du læser tre moduler i et semester, er det fuld tid – dvs. 35-45 timer om ugen

  Tidsforbruget dækker undervisning, selvstudier og evt. gruppearbejde.

 • Hvilken dokumentation

  Når du ansøger skal du altid fremsende:
  · Dokumentation for din adgangsgivende uddannelse dvs. kopi af dit eksamensbevis
  · Dokumentation for 2 års relevant erhvervserfaring. Det kan eksempelvis være ansættelsesbrev eller en udtalelse fra din arbejdsgiver.

 • Kan jeg tage et eller flere moduler?

  Du kan tage et eller flere moduler, som det passer dig. Hvis du vil have en hel diplomuddannelse, skal du tage seks moduler, i alt 60 ECTS-point. Men hvis du finder et eller flere moduler, der passer til din interesse og arbejdssituation, kan du nøjes med at tage dem. Du får et bevis for hvert modul.
  Du er også velkommen til at tage flere moduler, efter du har afsluttet din diplomuddannelse.