Genveje


Suppleringsforløb til afgangsprojektSuppleringsforløb til afgangsprojekt

Er du påbegyndt din diplomuddannelse før 1. juli 2011, kan du være i en situation, hvor du mangler fra 1 til 4 ECTS-point i at nå de min. 45 ECTS-point, som kræves for at kunne afslutte afgangsmodulet

De manglende point kan nås ved enten at gennemføre et diplommodul på 5 ECTS-point eller ved at følge nedenfor beskrevne overgangsordning.

Hvilket forløb du skal følge, afhænger af hvor mange ECTS point du mangler. Mangler du 1 point skal du følge forløb 1, mangler du 2 point skal du følge forløb 2 ECTS.

Fokus og indhold

Overgangsordningen har fokus på at styrke den studerendes kompetence til at implementere viden opnået gennem en diplomuddannelse til praksis. Overgangsordningen er tilrettelagt som et uddannelsestilbud i 4 trin, hvor man gennemfører alle trin, hvis man mangler 4 point eller afslutter forløbet på trinnet svarende til det antal point, man mangler. Den studerendes indsats skal godkendes op mod de beskrevne mål, men ikke formelt bedømmes.

 

Suppleringsforløb 1 ECTS

At sætte viden i spil - fra diplomstudie til praksis

TRIN 1. Fra dataopsamling til programteori og implementering 1 ECTS-point

Læringsmål:
At den studerende deltager i fælles refleksion over omsætning af viden til praksis på baggrund af de udleverede spørgsmål og relevant teori

Indhold:

 • Seminar vedrørende omsætning af viden til praksis
 • Ved seminariets afslutning formuleres dagens umiddelbare læringsudbytte og perspektiver for praksis

Produkt / godkendelseskrav:

 • Besvarelse af studiespørgsmål og læsning af angivet litteratur
 • Aktiv deltagelse i refleksioner

Litteratur:
Progressionsmåling på beskæftigelsesområdet, Bent Mortensen 2011
Metodedebatten om evidens, Olaf Rieper & Anne Foss Hansen AKF 2007
Virkningsevaluering, et praktisk introducerende oplæg, Frit efter oplæg fra Marselisborg Praksisvidencenter 2010
Theory of change workshops, using the Hunter system, 2008
Manual til forandringsworkshops, Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010

 

Suppleringsforløb 2 ECTS

At sætte viden i spil - fra diplomstudie til praksis

TRIN 1 + TRIN 2 Omsætning af viden i egen praksis - Skriftlig argumentation 2 ECTS-point

Læringsmål:
At den studerende kan omsætte og implementere viden, opnået gennem diplomuddannelsen, i en selvvalgt praksis

 • Litteratursøgning og selvstudie
 • Redegørelse og argumentation for et tema/vidensområde fra diplomuddannelsen, som ønskes omsat til praksis
 • Vurdering af forskellige omsætningsformers egnethed i egen praksis
 • Tilrettelæggelse af hvorledes implementeringen efterfølgende kan evalueres 

Produkt / godkendelseskrav:
Skriftligt produkt svarende til 3 sider bestående af: En plan for hvorledes eksisterende viden kan omsættes i en selvvalgt praksis, således at interventionens resultater efterfølgende kan evalueres.

Litteratur:
Progressionsmåling på beskæftigelsesområdet, Bent Mortensen 2011
Metodedebatten om evidens, Olaf Rieper & Anne Foss Hansen AKF 2007
Virkningsevaluering, et praktisk introducerende oplæg, Frit efter oplæg fra Marselisborg Praksisvidencenter 2010
Theory of change workshops, using the Hunter system, 2008
Manual til forandringsworkshops, Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010  

 

Suppleringsforløb 3 ECTS

At sætte viden i spil - fra diplomstudie til praksis

TRIN 1 + trin 2 + TRIN 3 Omsætning af viden i selvvalgt praksis - Mundtligt oplæg 3 ECTS-point

Læringsmål:
At den studerende bliver i stand til mundtligt at formidle interventionens baggrund, formål, indhold, forventede konsekvenser, samt hvorledes disse evalueres.

Indhold:
På baggrund af de skriftlige planlægninger (Trin 2) udarbejdes en skriftlig disposition til et mundtligt oplæg. Dispositionen indeholder interventionens:

 • Baggrund
 • Formål
 • Indhold
 • Forventede konsekvenser
 • Evalueringsmetode

Den studerende laver et mundtligt oplæg for de øvrige studerende. Oplægget følger dispositionen.

Produkt / godkendelseskrav:

 • En skriftlig disposition til det mundtlige oplæg. 
 • Et mundtligt oplæg svarende til 15 min.

Litteratur:
Progressionsmåling på beskæftigelsesområdet, Bent Mortensen 2011
Metodedebatten om evidens, Olaf Rieper & Anne Foss Hansen AKF 2007
Virkningsevaluering, et praktisk introducerende oplæg, Frit efter oplæg fra Marselisborg Praksisvidencenter 2010
Theory of change workshops, using the Hunter system, 2008
Manual til forandringsworkshops, Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010

 

Suppleringsforløb 4 ECTS

At sætte viden i spil - fra diplomstudie til praksis

TRIN 1 + trin 2 + trin 3 +TRIN 4 Strategier for vidensformidling - Opponance 4 ECTS-point

Læringsmål:

 • At den studerende får indsigt og øvelse i opponentfunktionen
 • At den studerende gennem opponentfunktionen bliver i stand til at understøtte, kritisere og perspektivere det faglige udgangspunkt for oplægsholders formidling.

Indhold:

 • Oplæg og vejledning om opponentfunktionen
 • Den studerende fungerer som opponent for en medstuderende og forbereder sig ud fra dennes disposition

Produkt / godkendelseskrav:
Den studerende gennemfører opponance i forbindelse med en medstuderendes fremlæggelse

Litteratur:
Progressionsmåling på beskæftigelsesområdet, Bent Mortensen 2011
Metodedebatten om evidens, Olaf Rieper & Anne Foss Hansen AKF 2007
Virkningsevaluering, et praktisk introducerende oplæg, Frit efter oplæg fra Marselisborg Praksisvidencenter 2010
Theory of change workshops, using the Hunter system, 2008
Manual til forandringsworkshops, Arbejdsmarkedsstyrelsen 2010

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold