Genveje


Skræddersyede moduler til arbejdspladsenSkræddersyede moduler til arbejdspladsen

Få ny energi og øget fagligt fokus på arbejdspladsen
Vidste du, at du kan få moduler specielt skræddersyet til din arbejdsplads? Flere og flere arbejdspladser vælger denne mulighed som led i kompetenceudviklingen af medarbejderne og dermed hele arbejdspladsen.

Forløbende kan tænkes ind i arbejdspladsen overordnede strategi, og giver en række gevinster i form af:

  • Opdateret metodisk og teoretisk viden i organisationen
  • Styrkelse af det interne samarbejde
  • Større fokus på at trække i samme retning som enhed
  • Større forståelse mellem medarbejderne for hvordan deres funktioner spiller sammen
  • Styrkelse af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien     

Skræddersyede forløb tilbydes som særligt tilpassede diplom- og akademimoduler, hvor man kan gå direkte til sagens kerne ift. specifikke sager, konkrete problematikker eller juridiske udfordringer.

Medarbejderne kan forvente at afslutte uddannelsen med en følelse af at være klædt på til at varetage nye arbejdsopgaver, og mange får øjnene op for nye tilgange og metoder og andre perspektiver på opgaverne.

Eksempler fra praksis:

Brøndby Sprog- og Kompetencecenter ønskede et modul med fokus på vejledning og metoder i beskæftigelsesindsatsen og har fået følgende udbytte

”Forløbet har tilført organisationen et større fællesskab, et fælles fagligt afsæt, et fælles sprog og en fælles faglig referenceramme – det var målet, og det synes jeg vi har fået… Man får et generelt kompetenceløft, og et afsæt til at drøfte hvordan vi udvikler afdelingen fremover”.

Vi har fået større kendskab til hvad vi hver især laver, og hvordan vi gør det”.

Vi havde en forventning om at I (Københavns Professionshøjskole) var eksperter på det faglige området, og det synes jeg I har levet op til, løst godt”.

Helle Valentin, leder

Københavns Professionshøjskole lægger stor vægt på, at forløbende planlægges i tæt samarbejde med arbejdspladsen og tager udgangspunkt i arbejdspladsens behov

”Samarbejdet har været meget frugtbart. Både hvad angår rammer, indhold og økonomi omkring uddannelsesforløbet, er vi blevet mødt med stor lydhørhed og kvalificeret sparring i forhold til uddannelsesbehov og forudsætninger”.

Dorthe Nielsen, jobcenterchef i Høje Taastrup Jobcenter

Det primære mål med skræddersyede forløb er, at styrke medarbejdernes faglighed og dermed hele organisationens faglighed. Medarbejderne på et forløb for a-kassemedarbejdere tilrettelagt i samarbejde med A-kassernes samvirke har bl.a. fået følgende udbytte

”Det har været en meget stor øjenåbner, og jeg har fået en større horisont. Det har været hårdt, men på en god måde. Det vil være dejligt og trygt hvis jeg får mulighed for mere efteruddannelse hos jer”.

”Det kunne være fantastisk hvis alle ens hvis alle ens kollegaer kunne få samme uddannelse. Det ville efter min mening give bedre og mere relevante diskussioner, og forhåbentligt en bedre hverdag”.

”Det er det bedste jeg har foretaget mig i mange år!”

Hvordan kommer man i gang?

Kontakt 
Chefkonsulent Ole Mølholm Jensen sidder klar i den anden ende af telefonen for en snak om mulighederne for skræddersyede forløb inden for beskæftigelsesområdet.
Tlf.: 7248 7802
Mail: omje@kp.dk

Møde
Ofte er det nok med en telefonsamtale, men til tider er der brug for et møde, hvor vi taler tingene igennem. 

Skriftligt tilbud
Herefter laver vi et skriftligt uforpligtende tilbud med formål metoder og indhold i forløbet samt et pristilbud. 

Tilpasning
Vi retter i fællesskab indholdet til, så det matcher jeres behov. 

Kontrakt
Når vi er enige om indhold og form, sender vi en kontrakt.

Aktion
Forløbet gennemføres.