Genveje


Baggrund og udviklingsgruppeBaggrund og udviklingsgruppe

Kravene til professionalisme i kommunikationen med brugere, borgere m.fl. er de senere år er øget, hvilket afføder et behov for skærpede kommunikative kompetencer, hos statsansatte, der har direkte bruger- og borgerkontakt.

Repræsentanter for medarbejderne i SKAT, Politiet og Kriminalforsorgen, har derfor udviklet et undervisningsmodul i professionel kommunikation, der adresserer de behov og udfordringer medarbejderne oplever i praksis. Modulet har til formål at understøtte, at medarbejderne bliver endnu bedre til at løse kommunikative udfordringer.

Modulets målgruppe er sagsbehandlere, frontlinjemedarbejdere, socialrådgivere, undervisere og politiuddannede i forskellige funktioner i politiet, kriminalforsorgen og SKAT, der har borgerkontakt - og dermed har samtalen som et væsentligt arbejdsredskab.
Fælles for målgruppen er, at medarbejderne er myndighedsudøvere i statslige jobfunktioner, har kontakt til fælles borgergrupper og lejlighedsvis samarbejder på tværs af en eller flere af de andre sektorer.

Undervisningen tager afsæt i de fordele, der er ved at medarbejdere fra forskellige sektorer er på samme modul. Når medarbejderne bidrager aktivt med egne praksiserfaringer og refleksioner på et uddannelsesforløb, øger det erfaringsmæssigt deltagernes forståelse for hinandens fag og hvordan de spiller sammen. Deltagerne får øget indblik i de andre faggruppers handlerationaler og refleksioner over håndtering af praksis, og forløbet bidrager dermed til at understøtte og udvikle egen praksis og de tværfaglige samarbejdsflader.

Følgende repræsentanter har deltaget i udviklingen af modulet

 • Anette Albrechtsen, Dansk Told & Skatteforbund
 • Jannie Andersen, SKAT
 • Jens Kjærgaard Dall, SKAT
 • Margith Nielsen, SKAF
 • Laura Schmidt-Hansen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Gitte Mechlenburg-Nielsen, KIF
 • Birger Christoffersen, Kriminalforsorgsforeningen
 • Per Enselmann, Rigspolitiet
 • Poul Erik Olsen, Politiforbundet
 • Kirsten Pihler, Dansk Socialrådgiverforening
 • Anders Bojesen, HK Stat
 • Jens Henning Ravnsmed, Statens Center for Kompetenceudvikling
 • Louise Hansen, Professionshøjskolen Metropol
 • Michael Eskildsen, Professionshøjskolen Metropol

Pris

9.900

Afholdelsessted

Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N

Kontakt

Professionshøjskolen Metropol
Uddannelsen og adgangskrav
Ole Mølholm Jensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 72 48 78 02