Genveje


Dit udbytteDit udbytte

Som ansat politiet, kriminalforsorgen og SKAT har man ofte kontakt til og skal hjælpe og servicere mange forskellige mennesker med forskellige behov. På dette kommunikationsmodul, får du inspiration og redskaber til, hvordan du sikrer en god kommunikation med de borgere og samarbejdspartnere, du møder i din arbejdsdag.

Efter uddannelsen kan du forvente at være endnu bedre klædt på til at kommunikere konstruktivt i mødet med borgere, kunder, klienter, kolleger og samarbejdspartnere, også i situationer der er potentielt konfliktfyldte.

Du kan forvente at blive mere bevidst i din kommunikation, og lære at anvende professionel kommunikation i myndighedsrollen på en etisk forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Der arbejdes bl.a. med, hvordan der etableres en god og tillidsfuld relation i samtalen med borgeren, hvordan man imødekommer indvendinger og kritik positivt, giver konstruktiv feedback, samt hvordan man fastholder en tillidsfuld og anerkendende tilgang til borgere, der kan være vanskelige at kommunikere med.

Undervisningen forholdes til din konkrete praksis, bl.a. via brug af casemateriale og øvelser der tager udgangspunkt i din arbejdssituation.

I den forbindelse opfordrer vi til, at det aftales mellem dig og din leder hvordan det tillærte, overføres til den daglige praksis i organisationen, så der opnås størst mulig effekt af undervisningen for både dig og dine kollegaer.

Pris

9.900

Afholdelsessted

Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N

Kontakt

Professionshøjskolen Metropol
Uddannelsen og adgangskrav
Ole Mølholm Jensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 72 48 78 02