Genveje


Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftig­elses­indsatsenKommunikation, motivation og vejledning i beskæftig­elses­indsatsen

10 ECTS

På modulet Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen får du viden om teori og metode indenfor kommunikation, motivation og vejledning med henblik på at understøtte beskæftigelsespotentialet hos den ledige.

Tilskud

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver tilskud til dette modul for ansatte i a-kasser og jobcentre. Prisen for modulet er her 2.180 kr.

Når du tilmelder dig modulet, vurderer Københavns Professionshøjskole, om du opfylder kravet for at modtage tilskuddet. Du får besked om dette i dit optagelsesbrev.

Såfremt du bliver bevilliget tilskud vil dine personoplysninger (navn og ansættelsessted) efter optagelse blive videresendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på administration af tilskuddet. 

  
 

Det får du ud af modulet

Viden:

 • kompetencer til at kunne analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i forbindelse med at udvikle og understøtte den lediges beskæftigelsespotentiale 
 • viden om motivationsteori og ledighedsteori have viden om relevant vejlednings- og kommunikationsteori 
 • kendskab til og kompetencer til at kunne reflektere over roller i beskæftigelsesindsatsen, herunder myndighedsrollen. 

Færdigheder: 

 • kompetencer til at kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige 
 • kompetencer til at kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale
 • kompetencer til at kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige 

Det faglige indhold

 • Teori om motivation Vejledningsteori og – metode 
 • Kompetencebegreber og kompetenceafklaring 
 • Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde 
 • Myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren 
 • Digitale værktøjer, herunder selvbetjeningsværktøjer 
 • Forskning og evidens 

Målgruppe

Modulet er for dig der er jobkonsulent i beskæftigelsesindsatsen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

I tilfælde af, at der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte til modulet, tilbydes deltagerne e-learning. Ved e-learning er der også mulighed for dage med fremmøde på skolen.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.900,-
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 6.900,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Louise Hansen
Tlf.: 5138 0658
louh@kp.dk