Genveje


Koordinering og samarbejde i beskæftigelses­indsatsenKoordinering og samarbejde i beskæftigelses­indsatsen

10 ECTS

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver kompetencer til at koordinere borgeres sagsforløb og til at indgå i, facilitere og udvikle tværgående samarbejde. 

Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til koordinering, inddragelse samt sags- og mødeledelse. 

Det får du ud af modulet 

Viden: 

 • opnå viden om teorier og metoder til koordinering, samarbejde, inddragelse, mødeledelse og facilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • kunne forstå og reflektere over dilemmaer i samarbejde og koordinering på tværs af organisationer, sektorer og professioner

Færdigheder: 

 • anvende metoder og redskaber, der tager udgangspunkt i borgernes behov og forudsætninger, ved planlægning og koordinering af indsatsen 
 • analysere, vurdere og udvikle organisatoriske rammer og deres betydning for koordinering og samarbejde på tværs af organisatoriske skel 
 • iværksætte og begrunde faglige beslutninger vedrørende koordinering og samarbejde mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder 

Kompetencer: 

 • håndtere rollen som koordinator, sagsansvarlig og mødeleder i forskellige samarbejdssituationer 
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel, etisk tilgang 
 • anvende relevant forskning til at vurdere egnede metoder og selvstændigt planlægge og koordinere indsatser

Det faglige indhold 

 • Koordinering 
 • Tværgående samarbejde
 • Inddragelse 
 • Facilitering 
 • Mødeledelse

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 7.300,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Louise Hansen
Tlf.: 5138 0658
louh@kp.dk