Genveje


Særlige målgrupper - Integration og beskæftigelseSærlige målgrupper - Integration og beskæftigelse

10 ECTS

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i eksklusions- og inklusionsproblematikker og beskæftigelsesrettede handlemuligheder i forhold til særlige målgrupper.

Indhold

  • Teorier om arbejdets betydning, arbejdsløshedens konsekvenser og marginalisering
  • Forskning om forskellige målgrupper indenfor beskæftigelsesindsatsen
  • Beskæftigelsesrettede handlemuligheder
  • Det rummelige arbejdsmarked
  • Inklusions- og integrationspolitik
  • Kulturforståelse og interkulturel kompetence
  • Borgerinddragelse

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 6.900,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Louise Hansen
Tlf.: 5138 0658
louh@kp.dk