Genveje


Rehabilitering i beskæftigelses­indsatsenRehabilitering i beskæftigelses­indsatsen

10 ECTS

Modul 7 Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen giver dig opdateret viden om hvad der virker i indsatsen og redskaber til at kunne igangsætte og koordinere et rehabiliteringsforløb.

Udbytte

Du vil opnå faktuel viden om de ændringer i lovgivningen reformen har medført samt om konsekvenserne af disse og du får metodiske redskaber til at kunne indgå i rehabiliteringsindsatsen.

Indhold i overskrifter

Teorier og begreber

 • Rehabilitering og revalidering
 • Ressourceforløb
 • Arbejdets betydning og identitet
 • Sygdom og sundhed
 • Diagnoseforståelse
 • Sundhedsfremme i socialt arbejde
 • Målgrupper

Metoder i udviklingsarbejde

 • Voksne læreprocesser
 • Motivationsforståelse og samtale
 • Gruppemetode
 • Refleksionsmodeller
 • Anerkendende tilgange
 • Aktiviteter

Samarbejde på tværs

 • Fag, professioner og faglighed
 • Tværfagligt, -professionelt og -sektorielt
 • Udredning i teams
 • Koordinering
 • Konflikthåndtering
 • Mødeledelse
 • Kontekst, roller og positioner

Lovgivning

 • Forsørgelseslinjen
 • Fleksjob og førtidspensionsreformen
 • Mentorordningen
 • Muligheder i beskæftigelsesindsatsloven

Arbejdsmarkedspolitiske perspektiver

 • Historisk blik på arbejdsmarkedspolitikken
 • Intentioner bag reformen
 • Det rummelige arbejdsmarked og CRS
 • Inklusion og eksklusion
 • Social stratifikation

Metoder i rehabilitering

 • Borgerinddragelse
 • Helhedsorienteret tilgang
 • Koordinering
 • Skriftlighed
 • Visitation/opfølgning
 • Progressionsmåling
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Kommunikationsteori og – modeller
 • Evaluering og kvalitetsstyring
 • Arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse

Modulet afvikles over i alt 9 undervisningsdage og afsluttes med eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 7.300,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00