Genveje


Rehabilitering i beskæftigelses­indsatsenRehabilitering i beskæftigelses­indsatsen

10 ECTS

Modul 7 Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen giver dig opdateret viden om hvad der virker i indsatsen og redskaber til at kunne igangsætte og koordinere et rehabiliteringsforløb.

Udbytte

Du vil opnå faktuel viden om de ændringer i lovgivningen reformen har medført samt om konsekvenserne af disse og du får metodiske redskaber til at kunne indgå i rehabiliteringsindsatsen.

Indhold i overskrifter

Teorier og begreber

 • Rehabilitering og revalidering
 • Ressourceforløb
 • Arbejdets betydning og identitet
 • Sygdom og sundhed
 • Diagnoseforståelse
 • Sundhedsfremme i socialt arbejde
 • Målgrupper

Metoder i udviklingsarbejde

 • Voksne læreprocesser
 • Motivationsforståelse og samtale
 • Gruppemetode
 • Refleksionsmodeller
 • Anerkendende tilgange
 • Aktiviteter

Samarbejde på tværs

 • Fag, professioner og faglighed
 • Tværfagligt, -professionelt og -sektorielt
 • Udredning i teams
 • Koordinering
 • Konflikthåndtering
 • Mødeledelse
 • Kontekst, roller og positioner

Lovgivning

 • Forsørgelseslinjen
 • Fleksjob og førtidspensionsreformen
 • Mentorordningen
 • Muligheder i beskæftigelsesindsatsloven

Arbejdsmarkedspolitiske perspektiver

 • Historisk blik på arbejdsmarkedspolitikken
 • Intentioner bag reformen
 • Det rummelige arbejdsmarked og CRS
 • Inklusion og eksklusion
 • Social stratifikation

Metoder i rehabilitering

 • Borgerinddragelse
 • Helhedsorienteret tilgang
 • Koordinering
 • Skriftlighed
 • Visitation/opfølgning
 • Progressionsmåling
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Kommunikationsteori og – modeller
 • Evaluering og kvalitetsstyring
 • Arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse

Modulet afvikles over i alt 9 undervisningsdage og afsluttes med eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
23. okt. 2019
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2018

Kr. 10.900,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 6.900,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00
Nedsat åbningstid i perioden 15/4-17/4-2019: kl. 9.00-12.00