Genveje


Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen – supportet employment og IPSRehabilitering i beskæftigelsesindsatsen – supportet employment og IPS

På modulet får du viden og inspiration til, hvordan du understøtter borgernes rehabiliterings- og recovery-proces i retning mod job på ordinære vilkår (ordinære timer) eller uddannelse.

Arbejder du med borgere, som har komplekse udfordringer grundet nedsat funktions- og arbejdsevne? Er en af dine opgaver at støtte og fastholde borgere i et individuelt tilrettelagt forløb koordineret med sociale-, sundheds-, og beskæftigelsesrettede indsatser? Så er valgmodulet om rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen måske noget for dig.

Få viden om og inspiration til, hvordan du understøtter borgernes rehabiliterings- og recovery-proces i retning mod job på ordinære vilkår (ordinære timer) eller uddannelse.  
Uddannelsen er særligt velegnet til professionelle som arbejder med borgere i socialt udsatte positioner herunder grundet psykiske lidelser og borgere på kanten af arbejdsmarkedet (uanset målgruppe og forsørgelsesgrundlag). 

Uddannelsesprogrammet udbydes efterår 2020 og består af ni undervisningsdage understøttet af aktionslæring som metode til at omsætte og afprøve det tillærte i praksis. Uddannelsen afvikles over ca. fire måneder og udbydes under diplomuddannelsen i beskæftigelse. 

Det får du ud af uddannelsen:

Du får en solid indføring i Supportet Employment og IPS, som evidensbaserede metoder. Du vil opnå kompetencer til at indgå, udvikle og implementere indsatser i samarbejde med andre aktører på området. Uddannelsen styrker dine færdigheder til at facilitere processer i samarbejde med borgere, arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner ligesom du får viden om det juridiske mulighedsrum på tværs af lovområderne for sociale-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatser.

Med den nyeste forskning på feltet får du viden og kompetencer til at styrke dialogen og relationen med borgere og virksomheder med ’Supportet Employment’ som mindset. Metoden tager afsæt i ’place then train’-tilgangen og er baseret på en femtrinsproces; principper om borgerinddragelse, systematisk afdækning af borgerens støttebehov og jobprofil med henblik på det rigtige jobmatch. Målet med metoden er, at borgere opnår og fastholder beskæftigelse, hvilket understøttes på selve arbejdspladsen og af jobcoaching og mentorering - både for borgeren og arbejdsgiveren. 

IPS er en evidensbaseret metode bestående af individuel planlagt job med støtte for borgere med svær psykisk lidelse. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling og består af otte principper for støtte. Både Supportet Employment og IPS har værdiskabelse som formål – både for borgeren og arbejdsgiveren. 

Uddannelsesprogrammets indhold:

  • Politiske intentioner, inklusion på arbejdsmarkedet
  • Rehabilitering- og recoveryorientering 
  • Viden om målgrupper for indsatsen
  • Supportet employment og IPS, værdigrundlag og principper
  • Den juridiske ramme, forvaltningspraksis og mulighedsrum
  • Relationer og samtaleteknikker – i borgerperspektiv
  • Karriereprofil og jobstøtte samt arbejdstræning og fastholdelse
  • Mestring af virksomhedssamarbejde, samtale- og forhandlingsteknik – i arbejdsgiverperspektiv 
  • Organisering, tværfaglige alliancer, relationel koordinering og facilitering
  • Kvalitetssikring, evidens og metode

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

I tilfælde af, at der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte til modulet, tilbydes deltagerne e-learning. Ved e-learning er der også mulighed for dage med fremmøde på skolen.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 11.600,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 7.300,- pr. modul på 5 ECTS
Kr. 13.000,- afgangsprojekt
+ udgifter til litteratur

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Chefkonsulent
Dragana Radic
drra@kp.dk
Tlf.: 2429 6379