Genveje


Almen kemiAlmen kemi

På modulet lærer du at anvende elektrokemiske principper ved valg og anvendelse af måleelektrode, samt forstå og anvende temodynamiske principper i uddannelsens videregående kurser.

Viden og forståelse:

Som studerende opnår du at:

 • kende de termodynamiske tilstandsfunktioner for energi, enthalpi, entropi og Gibb’s fri energi
 • kunne beskrive de ligninger der anvendes ved termodynamiske beregninger
 • kunne opstille cellediagrammer for en elektrokemisk celle, og de ligninger der skal anvendes til beregninger af cellepotentiale
 • kende hastighedsudtryk for 0., 1. og 2.ordens reaktioner
 • kende idealgasloven
 • kunne opstille udtryk for ligevægtskonstanten ved anvendelse af koncentration og partialtryk
 • kunne opstille masse- og energibalancer for udvalgte processer (køling, tørring, opvarmning)
 • kende den videnskabsteoretiske baggrund for termodynamikken og den fysiske kemi

Indhold:

Emnerne er listet i den rækkefølge de bliver gennemgået af hensyn til det sideløbende fag Reaktionsmekanismer.

 • Reaktionskinetik: Reaktionstyper, Reaktionsorden, Reaktionshastighed, De integrerede hastighedslove, Aktiveringsenergi, Halveringstid, Katalyse.
 • Termodynamik: Enthalpi, Entropi, Gibb´s fri energi, Syntesers aktiveringsenergier, Exotherme/endotherme reaktioner, Varmeudveksling.
 • Aktivitet: Ideale og reale gasblandinger, Aktivitetskoefficienter, Partialtryk, Vandaktivitet.
 • Elektrokemi: Elektroder, Elektrokemisk celle, Cellepotentila, Standardpotential, Cellediagram, Nernst´ligning, Reference elektroder, Måle elektroder - herunder pH måling.
 • Termodynamik: Steady state reaktioner, Mollière diagrammer.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar