Genveje


Almen kemiAlmen kemi

På modulet lærer du at anvende elektrokemiske principper ved valg og anvendelse af måleelektrode, samt forstå og anvende temodynamiske principper i uddannelsens videregående kurser.

Det får du ud af modulet

Som studerende opnår du at:

 • kende de termodynamiske tilstandsfunktioner for energi, enthalpi, entropi og Gibb’s fri energi
 • kunne beskrive de ligninger der anvendes ved termodynamiske beregninger
 • kunne opstille cellediagrammer for en elektrokemisk celle, og de ligninger der skal anvendes til beregninger af cellepotentiale
 • kende hastighedsudtryk for 0., 1. og 2.ordens reaktioner
 • kende idealgasloven
 • kunne opstille udtryk for ligevægtskonstanten ved anvendelse af koncentration og partialtryk
 • kunne opstille masse- og energibalancer for udvalgte processer (køling, tørring, opvarmning)
 • kende den videnskabsteoretiske baggrund for termodynamikken og den fysiske kemi

Det faglige indhold

Emnerne er listet i den rækkefølge de bliver gennemgået af hensyn til det sideløbende fag Reaktionsmekanismer.

 • Reaktionskinetik: Reaktionstyper, Reaktionsorden, Reaktionshastighed, De integrerede hastighedslove, Aktiveringsenergi, Halveringstid, Katalyse.
 • Termodynamik: Enthalpi, Entropi, Gibb´s fri energi, Syntesers aktiveringsenergier, Exotherme/endotherme reaktioner, Varmeudveksling.
 • Aktivitet: Ideale og reale gasblandinger, Aktivitetskoefficienter, Partialtryk, Vandaktivitet.
 • Elektrokemi: Elektroder, Elektrokemisk celle, Cellepotentila, Standardpotential, Cellediagram, Nernst´ligning, Reference elektroder, Måle elektroder - herunder pH måling.
 • Termodynamik: Steady state reaktioner, Mollière diagrammer.

Målgruppe 

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser