Genveje


Almen kemiAlmen kemi

På dette modul får du kendskab til fundamentale principper i det fysisk kemiske fagområde. Du lærer at stille modeller op for hvor hurtigt reaktioner forløber og får kendskab til de forskellige energiformer, der anvendes af til at forudsige spontane reaktionsretninger. Du lærer principperne bag omdannelse af kemisk energi til elektrisk energi og fra elektrisk energi til kemisk energi samt viden om udvalgte parametre der karakteriserer gas-væske blandinger.

Det får du ud af modulet

  • viden om centrale forhold med betydning for fysisk-kemiske reaktioner
  • kan reflektere over, hvordan fysisk kemi anvendes til problemløsning indenfor bio- og procesteknologi
  • kan identificere og beregne relevante parametre og variable indenfor reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi 
  • kan anvende og vurdere relevante teoretiske modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle datasæt
  • formidling af fysisk-kemiske problemstillinger til samarbejdspartnere
  • udvælge og begrunde fysisk-kemiske løsningsmodeller ved praksisnære problemstillinger

Det faglige indhold

Grundlæggende begreber indenfor fysisk-kemisk basisviden: 

  • reaktionstyper, reaktionsorden, reaktionshastighed, integrerede hastighedslove, aktiveringsenergi, Arrhenius udtryk, halveringstid, katalyse
  • enthalpi, entropi, Gibb´s fri energi, Syntesers aktiveringsenergier, exotherm/endotherm reaktioner, varmeudveksling
  • ideale og reale gasblandinger, aktivitetskoefficienter, partialtryk, vandaktivitet, Mollière diagrammer
  • elektroder, elektrokemisk celle, cellepotential, standardpotential, cellediagram, Nernst´ ligning, reference elektroder, måleelektroder 

Målgruppe 

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen 

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen. 

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser