Genveje


Anvendt matematikAnvendt matematik

På modulet får du større viden om grundlæggende matematik, som du kan anvende til løsning af problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bioteknologiske og procesteknologiske område.

Det får du ud af modulet 

 • forståelse af grundlæggende begreber inden for talbehandling
 • viden om og forståelse af matematiske begreber og deres anvendelse
 • opskrive, bearbejde og anvende simple matematiske modeller
 • anvende relevante matematiske modeller til forklaring af eksperimentelle data 
 • vælge og begrunde relevante matematiske løsningsmodeller på praksisnære case
 • vurdere og formidle matematiske problemstillinger

Det faglige indhold 

Grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden: 

 • talforståelse 
 • ligninger
 • funktioner
 • grafiske afbildninger
 • differential- og integralregning

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere 

Eksamen 

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. 

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
07. sep. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser