Genveje


Bioorganisk kemiBioorganisk kemi

På dette modul lærer du bl.a. at anvende den grundlæggende biokemiske viden til udvikling af egen praksis.

Viden og forståelse:

Som studerende på modulet lærer du at:

 • kunne beskrive opbygningen af de almindeligst forekommende biomolekyler: aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider og nucleinsyrer.
 • kunne redegøre for den biologiske funktion af forskellige biomolekyler.
 • kunne redegøre for betydningen af pKa og pI for aminosyrer.
 • kende og kunne beskrive glykosidbindinger og peptidbindinger.
 • kunne beskrive opbygningen af et triglycerid, herunder kunne redegøre for begreberne mættede/umættede fedtstoffer.
 • kunne redegøre for begreberne primær, sekundær, tertiær og kvaternær struktur af proteiner.
 • kunne redegøre for proteinsyntesen.
 • kunne beskrive den generelle opbygning og virkemåde for et enzym, herunder kunne redegøre for Michelis-Menten ligningen.
 • kunne forstå begreberne stereokemi, herunder D- og L-former.
 • kunne redegøre for begreberne Fisher, Haworth og mutorotation (+/-) samt α/β-former.
 • kunne redegøre for udvalgte metabolismer.
 • kunne forstå baggrunden for beregning af energiomsætninger i levende celler.
 • opnå viden om den videnskabteoretiske baggrund for det bioteknologiske fagområde.

Indhold:

 • Introduktion: Carbonatomets bindingsforhold , Vands kemiske egenskaber, Biokemiske stofgrupper.
 • Opbygning: Opbygning/nomenklatur, Stereokemi, Notation, Polymere former, Biologisk funktion.
 • Nukleinsyrer: Opbygning via nukleotider og disses kemiske egenskaber, Struktur, Protein associering, Biologisk funktion.
 • Proteiner: Opbygning via aminosyrer og disses kemiske egenskaber, Rumlig struktur, Biologisk funktion, Enzymers inddeling, virkningsmekanisme samt regulering.
 • Lipider: Struktur/nomenklatur, Kemiske egenskaber af simple og komplekse lipider, Biologiske funktioner.
 • Metabolisme: Basal termodynamik, Ana- og kataboliske processer, Energi regnskab, Kulhydrater, Struktur/nomenklatur, Isomeriforhold (D,L,a, ß), Mono-og polysaccharider, Biologiske funktioner.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar