Genveje


Bioorganisk kemiBioorganisk kemi

På dette modul lærer du bl.a. at anvende den grundlæggende biokemiske viden til udvikling af egen praksis.

Det får du ud af modulet

Som studerende på modulet lærer du at:

 • kunne beskrive opbygningen af de almindeligst forekommende biomolekyler: aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider og nucleinsyrer.
 • kunne redegøre for den biologiske funktion af forskellige biomolekyler.
 • kunne redegøre for betydningen af pKa og pI for aminosyrer.
 • kende og kunne beskrive glykosidbindinger og peptidbindinger.
 • kunne beskrive opbygningen af et triglycerid, herunder kunne redegøre for begreberne mættede/umættede fedtstoffer.
 • kunne redegøre for begreberne primær, sekundær, tertiær og kvaternær struktur af proteiner.
 • kunne redegøre for proteinsyntesen.
 • kunne beskrive den generelle opbygning og virkemåde for et enzym, herunder kunne redegøre for Michelis-Menten ligningen.
 • kunne forstå begreberne stereokemi, herunder D- og L-former.
 • kunne redegøre for begreberne Fisher, Haworth og mutorotation (+/-) samt α/β-former.
 • kunne redegøre for udvalgte metabolismer.
 • kunne forstå baggrunden for beregning af energiomsætninger i levende celler.
 • opnå viden om den videnskabteoretiske baggrund for det bioteknologiske fagområde.

Det faglige indhold

 • Introduktion: Carbonatomets bindingsforhold , Vands kemiske egenskaber, Biokemiske stofgrupper.
 • Opbygning: Opbygning/nomenklatur, Stereokemi, Notation, Polymere former, Biologisk funktion.
 • Nukleinsyrer: Opbygning via nukleotider og disses kemiske egenskaber, Struktur, Protein associering, Biologisk funktion.
 • Proteiner: Opbygning via aminosyrer og disses kemiske egenskaber, Rumlig struktur, Biologisk funktion, Enzymers inddeling, virkningsmekanisme samt regulering.
 • Lipider: Struktur/nomenklatur, Kemiske egenskaber af simple og komplekse lipider, Biologiske funktioner.
 • Metabolisme: Basal termodynamik, Ana- og kataboliske processer, Energi regnskab, Kulhydrater, Struktur/nomenklatur, Isomeriforhold (D,L,a, ß), Mono-og polysaccharider, Biologiske funktioner.

Målgruppe 

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
15. sep. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser