Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Her kan du læse nærmere om Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Uddannelsens formål:

Uddannelsens hovedformål er, at du som studerende bl.a. opnår indsigt i:

  • den kemiske og biokemiske baggrund for de metoder og den praksis, der anvendes inden for procesteknologi, bioteknologi og analytisk kemi
  • teorien indenfor det kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske fagområde, samt at kunne anvende denne refleksion til løsning af udviklingsorienterede og praksisnære problemstillinger
  • det videnskabsteoretiske grundlag for de kemiske og bioteknologiske videnskaber

Uddannelsens struktur:

Uddannelsen består af en obligatorisk del på tre moduler à fem ECTS-point, en valgfri del og/eller retningsspecifikke valgmoduler på i alt 30 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

De obligatoriske moduler er:

  • Almen kemi (fysisk kemi) på 5 ECTS-point
  • Bioorganisk kemi på 5 ECTS-point
  • Anvendt matematik på 5 ECTS-point

Som studerende kan du inden for de retningsspecifikke valgmoduler yderligere vælge mellem tre specialiseringer:    

  • Procesteknologi og bioreaktorer
  • Molekylær- og cellebiologi
  • Kemisk syntese og analyse