Genveje


Uddannelsens formålUddannelsens formål

Den teknologiske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til at udvikle, analysere, vurdere og løse praktiske problemstillinger af teknologisk og innovativ karakter. Dette kan være indenfor det laboratorieteknologiske og procesteknologiske erhvervsområde i såvel den private som den offentlige sektor samt at implementere og formidle løsningen heraf. 

Endvidere har uddannelsen til formål at kvalificere den uddannede til at indgå i tværfagligt samarbejde samt til at udvikle egen arbejdspraksis jf. bekendtgørelsen om diplomuddannelser indenfor fagområdet.