Genveje


Uddannelsens strukturUddannelsens struktur

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens fagområde (bioteknologi, procesteknologi og kemi). 

De obligatoriske moduler er: 

  • Almen kemi (fysisk kemi) på 5 ECTS-point
  • Bioorganisk kemi på 5 ECTS-point 
  • Anvendt matematik på 5 ECTS-point

Den studerende kan sammensætte sin uddannelse på baggrund af de udbudte obligatoriske og valgfrie moduler. De 3 obligatoriske moduler skal gennemføres og derudover skal den studerende gennemføre moduler svarende til mindst 15 ECTS-point (og max. 30 ECTS-point) valgt inden for fagområdet og moduler på højst 15 ECTS-point valgt uden for fagområdet.
Hertil kommer afgangsprojektet, hvis emne skal afspejles i uddannelsens valgte moduler og formål.

Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen TD Bioteknologi, procesteknologi og kemi, og den engelske betegnelse er Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Se oversigt over uddannelsen (pdf)
Se studieordningen for uddannelsen her (pdf) - revideret november 2019.