Genveje


Uddannelsens strukturUddannelsens struktur

Uddannelsen består af en obligatorisk del på tre moduler á fem ECTS-point, en valgfri del og/eller retningsspecifikke valgmoduler på i alt 30 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point. 

De obligatoriske moduler er: 

  • Almen kemi (fysisk kemi) på 5 ECTS-point
  • Bioorganisk kemi på 5 ECTS-point 
  • Anvendt matematik på 5 ECTS-point

Uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende enten kan vælge en teknologisk diplomuddannelse (TD) med eller uden en retningsbetegnelse. Vælges en TD med en retningsbetegnelse er der to mulige uddannelsesretninger: TD i Procesteknologi og kemisk syntese eller TD i Molekylær- og cellebiologi. 

Ved at vælge uddannelsen med en retningsbetegnelse skal den studerende vælge minimum 15 ECTS point indenfor de retningsspecifikke moduler. Vælges uddannelsen uden en retningsbetegnelse, kan den studerende vælge minimum 15 ECTS point inden for fagområdet på tværs af valgfri og retningsspecifikke moduler. Både med og uden en retningsbetegnelse, kan der vælges op til 15 ECTS point udenfor det faglige område.

Se oversigt over uddannelsen (pdf)
Se studieordningen for uddannelsen her (pdf) - revideret  juli 2019.