Genveje


Anvendt statistik og forsøgsdesignAnvendt statistik og forsøgsdesign

På dette modul får du kendskab til principper indenfor statistisk resultatberegning og metoder til udvikling og optimering af forsøgsdesign i laboratorier. Du får viden om forskellen på parametriske og non-parametriske metoder, samt hvordan data kan bearbejdes til statistisk begrundede konklusioner

Det får du ud af modulet

 • forstår de vigtigste statistiske metoder til test af hypoteser
 • har viden om de vigtigste deskriptive parametre og plot til analyse af data
 • forstår og kan reflektere over opstilling af hypoteser, dimensionering af forsøg og tolkning af resultater i forbindelse med videnskabeligt arbejde
 • har viden om software til statistiske beregninger
 • kan vælge og anvende egnede statistiske metoder til løsning af en given problemstilling
 • kan uddrage og formulere konklusioner fra resultater af statistiske analyser og tests
 • kan anvende statistisk forsøgsdesign til opstilling af forsøgsplaner for eksperimentelt arbejde
 • kan anvende software til håndtering af data og til statistisk analyse
 • kan formidle forsøgsplaner og resultater til samarbejdspartnere

Det faglige indhold

Grundlæggende begreber indenfor statistisk basisviden: 

 • fordelingsfunktioner og sandsynlighed, stikprøveudtagning, gennemsnit og varians
 • hypotesetest for enkelt og parret stikprøve, variansanalyse, lineær regression
 • randomisering, faktorforsøg
 • metodevalidering, principper, statistiske metoder og redskaber

Målgruppe 

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen 

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen. 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
16. sep. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser