Genveje


Kvalitetssikring i bioteknologiske processerKvalitetssikring i bioteknologiske processer

På dette modul får du viden om opbygning og evaluering af kvalitetssikrings-systemer i bioteknologisk industri. Du bliver i stand til analysere og reflektere over egen praksis samt bidrage til udvikling og kvalitetssikring i forbindelse med bioteknologisk fremstilling af farmaceutiske produkter og/eller fødevarer.

Det får du ud af modulet 

 • viden om opbygning og drift af kvalitetssikringssystemer 
 • forstår begreberne Akkreditering og Certificering 
 • kan reflektere over internationale og nationale akkrediterings- og certificeringsorganers rolle ved opbygning og drift af kvalitetssikringssystemer
 • kan anvende kvalificering og validering som redskab i kvalitetssikring
 • anvendelse og vurdering af udvalgte kvalitetsstyringskoncepter og de tilhørende værkstøjer i en praksisnær sammenhæng
 • vurdering af krav i lovgivning, standarder, guidelines m.v. i forhold til betydning for produktion af farmaceutiske produkter beskrevet i konkrete cases
 • kan formidle problemstillinger indenfor kvalitetssikring herunder vælge og begrunde valgte løsningsmodeller

Det faglige indhold 

Grundlæggende begreber i forbindelse med kvalitetssikring indenfor det bioteknologiske analyse laboratorium.

 • certificering og akkreditering og herunder internationale og nationale certificerings- og akkrediteringsorganer
 • relevant lovgivning i relation til bioteknologisk produktion af farmaceutiske produkter (GMP) og/eller fødevarer(HACCP)
 • EU krav samt ICH guidelines ved fremstilling af farmaceutiske produkter og/eller fødevarer
 • Opbygning, implementering og vedligeholdelse af kvalitetssikringssystemer
 • Kvalificering og validering af processer

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere 

 

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen. 

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser