Genveje


MolekylærbiologiMolekylærbiologi

På dette modul får du viden om makromolekylers funktion og biosyntese (DNA-, RNA- og proteinsyntese) samt regulering af genekspression, så du bliver i stand til at følge en faglig diskussion og bidrage til løsning af problemstillinger i forbindelse med det bioteknologiske analyseområde.

Det får du ud af modulet

 • viden om og forståelse af den genetiske kode, herunder opbygningen af DNA og RNA
 • viden om relevante reaktionsveje i cellens metabolisme
 • viden om udvalgte makromolekylers struktur og funktion
 • kan redegøre for principperne bag relevante metoder til karakterisering, strukturbestemmelse og oprensning
 • vurdering og udvælgelse af relevante metoder til undersøgelse af makromolekylers opbygning og egenskaber
 • formidling af viden om DNA replikationsprocessen og andre relevante mekanismer til regulering og styring

Det faglige indhold

Grundlæggende begreber indenfor molekylærbiologisk basisviden:

 • makromolekylers funktion og biosyntese
 • bioteknologiske metoder
 • genregulationsmekanismer
 • dyrkning og modifikation af forskellige celletyper
 • valg af vækstorganismer

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere 

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
25. feb. 2021
Pris: kr. 8.400,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser