Genveje


ReaktionsmekanismerReaktionsmekanismer

På dette valgmodul lærer du at anvende viden om reaktionsmekanismer til at planlægge og gennemføre organisk kemiske reaktioner og syntese af organiske forbindelser.

Viden og forståelse:

Som studerende lærer du at:

 • kende organiske forbindelsers opbygning samt regler for navngivning
 • kunne redegøre for bindingstyper i organiske molekyler ud fra orbitalteori
 • kunne redegøre for de vigtigste elementer i kemiske reaktioner såsom bindingstype, polaritet, lonepairs og omlejring
 • kunne redegøre for egenskaber for de vigtigste funktionelle grupper, herunder polaritet, struktur, fysiske og kemiske egenskaber og mulige kemiske reaktioner
 • kunne forklare reaktionsmekanismer for udvalgte organisk kemiske reaktioner

Indhold:

 • Struktur og bindinger i organiske molekyler: Bindingstyper, Stereokemi.
 • Orbitalteori: Grundlæggende orbitaler, Hybridorbitaler, Omlejring af orbitaler.
 • Systematisk navngivning af organiske forbindelser.
 • Kendskab til de vigtigste funktionelle grupper.
 • Kemiske og fysiske egenskaber for organiske forbindelser: Opløselighed, Blanding, Polaritet, Koge- smeltepunkt.
 • Reaktionsmekanismer:Energiforhold ved kemiske reaktioner, Reaktionshastighed, Reaktionsmekanismer i flere trin, Nucleofile og elektrofile reaktioner, Omlejringer, Sidereaktioner.
 • Stofgrupper: Alkaner, Alkener, Aromatiske kulbrinter, Alkylhalogener, Alkoholer, Phenoler, Ethere, Aldehyder og ketoner, Carboxylsyrer og derivater, Aminer.

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Charlotte Yttesen
chyt@kp.dk
Tlf.: 5138 0362

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser