Genveje


Diplom­uddannelse i erhvervs­pædagogikDiplom­uddannelse i erhvervs­pædagogik

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig til dig, der ønsker at kvalificere dig til arbejdet som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser.

For lærere ved de erhvervsrettede uddannelser

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig til dig, der ønsker at kvalificere dig til arbejdet som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser. Den afløser Pædagogikum som den kompetencegivende erhvervsskolelæreruddannelse. 

I tæt samspil med dine erfaringer kvalificerer Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik dig til arbejdet som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser.

Dit udbytte

Med Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik får du kompetencer i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning. Du lærer om læringsformer og -forudsætninger og får kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Du får også forudsætninger for senere at videreuddanne dig inden for erhvervspædagogikken. 

Sammenhæng mellem erfaringer og teori

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er en teoretisk uddannelse. Igennem uddannelsen lægges op til, at erfaringer fra din undervisningspraksis kobles med relevant pædagogisk, psykologisk, antropologisk og sociologisk teori. Skolen, hvor du er ansat, skal varetage din praktiske oplæring.