Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Obligatorisk modul, 15 ECTS-point)

Obligatorisk modul, 15 ECTS-point 

I afgangsprojektet tager du udgangspunkt i din egen praksis, og du arbejder med en selvvalgt problemstilling. 

Det får du ud af modulet 

Modulet er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde, hvor du arbejder i en gruppe eller alene med en problemstilling fra egen praksis. Undervejs i forløbet er der indlagt mulighed for at indsamle empiri fra egen praksis til brug i afgangsprojektet. 

Modulet indeholder fire workshops, hvor der arbejdes med feedback på din opgave fra både undervisere og medstuderende. 

Det faglige indhold 

I afgangsprojektet fordyber du dig i en problemstilling, der knytter sig til både uddannelsens indhold og til dit praktiske virkefelt. 

Du arbejder selvstændigt med erhvervspædagogiske, teoretiske og praktiske problemstillinger, der går på tværs af de temaer, som indgår i uddannelsens moduler. 

Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden, forskningsviden og udviklingsviden. 

Tilrettelæggelse 

Modulet indeholder fire workshops kl. 9-12 på Københavns Professionshøjskole med undervisning og vejledning. Derudover har du seks timers individuel opgavejledning. 

De første to workshops er placeret i starten af forløbet og beskæftiger sig med problemformulering, problemstilling og metode. 

Herefter indsamler du eller din gruppe empiri i praksis. 

De sidste to workshops er placeret i slutningen af forløbet og beskæftiger sig med databehandling og analyse. 

Der aftales individuel vejledning med egen vejleder. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
09. mar. 2021
Pris: kr. 12.800,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
08. sep. 2020
Pris: kr. 12.800,-

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Priser for 2021:

 • Modul 1 og 2: 10.800 kr. pr. modul
 • Modul 3: 6.000 kr.
 • Valgmoduler: 10.800 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.