Genveje


Undervisnings­planlægning og didaktikUndervisnings­planlægning og didaktik

På modulet får du inspiration og vejledning til udvikling af tiltag, der kan ændre din undervisning ift. en selvvalgt problemstilling

Modul 2 
10 ECTS-point

Omdrejningspunktet for modulet er aktionslæring samt et øget fokus på feedback. Formålet er, at få styrket transfer og praksisnærhed i din undervisning. 

Det får du ud af modulet 

Med udgangspunkt i et undervisningsforløb, som du ønsker at ændre, og som du selv udvælger pba. en aktuel problemstilling, bliver du klædt på til at prøve forskellige redskaber af i din egen praksis. I aktionslæringsforløbet gennemfører og evaluerer du forløbet. 

Sammenhængen mellem teori og praksis styrkes yderligere gennem et øget fokus på feedback, der understøtter din læringsproces. Den ekstra feedback og vejledning understøtter aktionslæringsforløbet og bidrager til, at du får øvet din evne til at vurdere eget arbejde og læringsproces. 

Det faglige indhold

På modulet arbejder du med udvikling af egen erhvervspædagogiske praksis og af undervisnings- og læringsforløb ud fra relevant didaktisk teori, herunder elevers og deltageres forudsætninger. 

Du kommer til at arbejde med at transformere love, bekendtgørelser, studieordninger, kursusbeskrivelser mm. til undervisningen. 

Tilrettelæggelse 

Modulet er tilrettelagt med fem undervisningsdage samt to vejledningsdage, hvor der arbejdes med feedback, kl. 9-15 på Københavns Professionshøjskole. Aktionslæringsforløbet foregår i egen praksis. 

Heltidsforløb 
Forløbet afvikles som et traditionelt heltidsforløb med syv undervisningsdage samt en afleveringsdato og eksamensdatoer fordelt på seks uger og 3 dage. 

Deltidsforløb 
Forløbet indledes med tre undervisningsdage fordelt på de første tre uger. Herefter følger et aktionslæringsforløb, der afvikles i din egen undervisningspraksis. Første vejledningsdag ligger i begyndelsen af aktionslæringsforløbet. Sidste vejledningsdag ligger i slutningen af aktionslæringsforløbet. Efter aktionslæringsforløbet følger to undervisningsdage fordelt på to uger. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.500,-
Pris: kr. 10.500,-
Pris: kr. 10.500,-

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.