Genveje


Pædagogisk videnskabsteoriPædagogisk videnskabsteori

Modulet er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Ved at arbejde problemorienteret får du mulighed for at arbejde med nogle konkrete udfordringer fra din undervisningspraksis i relation til videnskabsteori.

Modul 3 
5 ECTS-point

På modulet får du indsigt i videnskabsteoretiske og metodiske tilgange og deres muligheder og begrænsninger i relation til din praksis. 

Det får du ud af modulet 

På modulet arbejdes der i grupper, som du er en del af fra første undervisningsgang og frem til eksamen. På denne måde får du mulighed for at øve dig i at overveje og argumentere for pædagogiske og didaktiske analyser, vurderinger og handlinger. Projektorienteringen giver dig derudover mulighed for at arbejde på tværs af fagligheder og med tværfaglige problemstillinger. 

Det faglige indhold 

På modulet arbejder vi med: 

 • hvordan forskellige forskningstraditioner og grundlæggende antagelser sætter sig igennem i den erhvervspædagogiske tænkning og praksis 
 • relationen mellem individ og samfund, samt forskellige menneskesyn og samfundsforståelser som grundlag for teorier om mennesket og dets læring og udvikling

Tilrettelæggelse 

Modulet indeholder fire fremmødedage kl. 9-15 på Københavns Professionshøjskole med undervisning og vejledning. 

Undervisningen består af faglige oplæg og projektarbejde, og undervisningsformen på dette modul betyder, at dine problemstillinger fra praksis i høj grad er bestemmende for indholdet i forløbet. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 5.800,-
København N
02. nov. 2020
Pris: kr. 5.800,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
21. sep. 2020
Pris: kr. 5.800,-

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.