Genveje


Skræddersyede forløbSkræddersyede forløb

Nationalt Center for Erhvervspædagogik kan skræddersy alle moduler, så de passer til jeres skoles strategi og behov. Tilrettelæggelsen sker altid i tæt dialog med den pædagogiske ledelse på den enkelte skole.

Det er muligt at skræddersy hele diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller blot enkelte moduler efter skolens behov. Modulerne kan gennemføres som intense heltidsforløb, længere deltidsforløb eller flexforløb.

Kontakt uddannelseskonsulent Christina Hartmann Nielsen for mere information.

Nedenfor ses skræddersyede forløb af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik tilrettelagt i samarbejde med erhvervsskoler:

 TEC

Heltidsstudie TEC

Undervisningen foregår i København

Datoer og tilmelding

 ZBC logo

DEP-studie ZBC

Undervisningen foregår i Ringsted

Datoer og tilmelding

 Next logo

Heltidsstudie NEXT

Undervisningen foregår i København

Datoer og tilmelding

   

DEP-studie Campus Bornholm

Undervisningen foregår i København

Datoer og tilmelding


 

 

Uddannelse i digital læring – Online læringDatoer og tilmelding


Niels Brock


Datoer og tilmelding

   

Heltidsstudie U/Nord

Undervisningen foregår i Hillerød

Datoer og tilmeding

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Priser for 2021:

 • Modul 1 og 2: 10.800 kr. pr. modul
 • Modul 3: 6.000 kr.
 • Valgmoduler: 10.800 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.