Genveje


Undervisning og læring – med særligt fokus på helhedsorienteret undervisning og læringUndervisning og læring – med særligt fokus på helhedsorienteret undervisning og læring

Særligt tilrettelagt modul for undervisere fra erhvervsskoler, der deltager i Undervisningsministeriets FAHOT´s kompetenceudviklingsforløb ”Helhedsorienterede Undervisning”

Uddannelsens varighed:

Uddannelsen er samlet set normeret til 1/6 af et studenterårsværk, hvor en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudium, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser.

Del I: foregår på underviserens egen skole– Helhedsorienteret Undervisning
Denne laboratoriedel består af 15 dage fordelt på 6 – 10 måneder
Der etableres team/studiegrupper, der videreføres i studiedelen

Del II: foregår som fuldtidsstudie 
Denne studiedel udgør et fuldtidsstudie på 15 dage, 3 uger, bestående af:
Undervisningsdel: der består af
Tre undervisningsdage – hvor det læste og oplevede fra laboratoriedelen bliver genstand for bearbejdelse og kobles til teori, og hvor der gives oplæg til aktiviteter i den øvrige studietid 
Opgaver/øvelser, der bearbejdes i studiegrupper
Litteraturlæsning (individuelt og i studiegrupper)
Udarbejdelse af eksamensopgave (case)
Vejledning fra underviserne

Adgangskrav: 
Deltageren er ansat på en erhvervsskole, der har gennemført kompetenceudviklingsforløbet ”Helhedsorienteret Undervisning”, som beskrevet i beskrivelsen til FAHOT, henholdsvis model- og klyngeskolebeskrivelse.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.