Genveje


Uddannelse i digital læring – Online læringUddannelse i digital læring – Online læring

Forløbet er et kompetencegivende diplomforløb på 10 ECTS-point, der kan bruges både som del af opkvalificeringen af erfarne undervisere i forbindelse med reformen og som valgfag på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. 

Forløbet giver deltageren didaktiske, pædagogiske og teknologiske kompetencer inden for e-læring og er opdelt i to dele – et indledende kursusforløb tilrettelagt som blended forløb (BL) og et særligt tilrettelagt online diplomforløb. Uddannelsen tager afsæt i egen undervisningspraksis, og sigter efter at kvalificere denne gennem forløbene.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE og Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter. eVidenCenter står for gennemførelse af første del af forløbet – det indledende kursusforløb, men NCE står for anden del af forløbet, det særligt tilrettelagt diplomforløb.

Uddannelse i Digital læring er et sammenhængende diplomforløb og gennemførelse af forløbet forudsætter deltagelse i begge dele af forløbet.

Datoer - nyt forløb efterår 2020

Del 1 v/ eVidenCenter
Tre workshops med fremmøde og tre online-workshops:
Undervisning: 2. september (Viby J), 9. september (online), 23. september (Viby J), 1. oktober (online), 21. oktober (Viby J), 28. oktober (online)
De tre workshops med fremmøde foregår: Sønderhøj 9, 8260 Viby J

Del 2 v/ NCE (Københavns Professionshøjskole)
Workshop med fremmøde: 11. november 2020
Onlineundervisning (1 time): 29. oktober, 4. november, 19. november, 24. november, 3. december, 10. december, 17. december 2020
Online eksamensintroduktion: 7. januar, 14. januar 2021

Eksamen: 28. januar 2021

Tilmelding

Tilmelding til forløbet sker nedenfor.

Kontakt

Vil du vide mere? 

Angående indhold: Kontakt lektor Hanne Søgaard på 5138 0439 eller hsoe@kp.dk

Angående rammer: Kontakt specialkonsulent Christina Hartmann Nielsen på 5138 0381 eller chhn@kp.dk

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulpris: kr. 13.500,-


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.