Genveje


Uddannelse i digital læring – Online læringUddannelse i digital læring – Online læring

Forløbet er et kompetencegivende diplomforløb på 10 ECTS-point, der kan bruges både som del af opkvalificeringen af erfarne undervisere i forbindelse med reformen og som valgfag på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Forløbet giver deltageren didaktiske, pædagogiske og teknologiske kompetencer inden for e-læring og er opdelt i to dele – et indledende kursusforløb hos eVidenCenter og et særligt tilrettelagt diplomforløb hos NCE. Diplomforløbet gennemføres som fjernundervisning på en valgt platform. Uddannelsen tager afsæt i egen undervisningspraksis, og sigter efter at kvalificere denne gennem forløbene.

Uddannelse i Digital læring er et særligt forløb bestående af to dele. Uddannelsens første del gennemføres hos eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. Anden del gennemføres på Metropol og forudsætter, at første del er afsluttet.

Du kan læse meget mere om Uddannelsen i digital læring her.

Anden del starter den 10. august 2017, men optagelse på modulet, forudsætter gennemført kursusdel hos eVidenCenter.

Tilmelding

Tilmelding til anden del foregår i nedenstående boks.

Kontakt

Vil du vide mere? Kontakt lektor Hanne Søgaard på 5138 0439 eller hsoe@phmetropol.dk

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Priser gældende for 2019:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800,- kr.
 • Valgmoduler: 10.500,- kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800,- kr.

For arbejdsledige tillægges pr. modul 3.500,- kr.  til dækning af taxameter
Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.