Genveje


Undervisningsplanlægning og didaktik – 10 ECTS-pointUndervisningsplanlægning og didaktik – 10 ECTS-point

Arbejder du med undervisning af unge? Er du optaget af at udvikle en undervisning, der passer til din målgruppe? Modulet ’Undervisningsplanlægning og didaktik’ er en del af Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og giver en praksisnær faglig opkvalificering af din undervisningspraksis.

Modulet omfatter udvikling af egen pædagogisk praksis og af undervisnings- og læringsforløb ud fra relevant didaktisk teori og herunder elevers og deltageres forudsætninger. 
 

Målgruppe 

Undervisere på uddannelsesinstitutioner med unge. Modulet er velegnet til undervisere, der arbejder med unge, der har brug for en anderledes tilgang til læring. 

Modulet er meriterende i forhold til den Pædagogiske Diplomuddannelse. Hvis du for eksempel er i gang med en generel pædagogisk opkvalificering, egner dette modul dig til at styrke dine didaktiske kompetencer. 

Det får du ud af modulet 

Du bliver bedre til at lave en god undervisningsplanlægning med udgangspunkt i din elevgruppe. 

Du bliver bedre til at knytte fagene til praksis. 

Du bliver bedre til at transformere love, bekendtgørelser, studieordninger, kursusbeskrivelser mm. til undervisning. 

Indhold

 • Samspil mellem uddannelse, branche og samfund 
 • Almendidaktik og fagdidaktik
 • Samspil mellem undervisningsfag og erhvervsfag, kompetencemål og undervisningsmål
 • Kvalifikations- og kompetencebegreber; dannelsesteorier og faglig dannelse
 • Evalueringsteori og -metoder
 • Lærerfunktioner og -opgaver; lærerprofessionalitet og lærerprofessionalisering
 • It som led i organisering og udvikling af uddannelser

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.