Genveje


Undervisning og læringUndervisning og læring

Diplommodul: Voksenpædagogisk undervisning i fleksible læringsmiljøer - 10 ECTS

Som voksenunderviser på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) bliver det mere og mere vigtigt at kunne håndtere en fleksibel undervisning. På mange skoler er der fokus på samlede læringsforløb for kursister med forskellige faglige forudsætninger eller på en form for åbent værksted, hvor to eller flere kurser afholdes samtidigt.

På dette voksenpædagogiske modul lærer du, hvordan du – med udgangspunkt i deltagerne – planlægger, gennemfører og evaluerer praksisnær og differentieret undervisning på nye måder. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der underviser – eller gerne vil undervise – voksne på et AMU-kursus, enten på et AMU-center eller en erhvervsskole. Du vil gerne klædes på til bedre at kunne undervise voksne i fleksible undervisningsmiljøer som fx åbent værksted. Med særlige voksenpædagogiske kompetencer bliver du klædt på til at kunne undervise bredere på din skole.

Indhold

Modulet består af i alt syv undervisningsdage, hvor vi primært beskæftiger os med nye undervisningsmetoder og teorier om undervisning, læring og evaluering indenfor voksenpædagogik. Vi arbejder også med AMU-pædagogikkens særtræk, viden om deltagerne på AMU-kurser samt relationer og kommunikation med voksne i undervisningsrummet.

Modulet er sammensat, så undervisningen tager udgangspunkt i dine og dine medstuderendes praktiske erfaringer med undervisning af voksne og på hver undervisningsdag vil du skulle forberede en mindre hjemmeopgave i forhold til din undervisning.

Datoer

  • 16. og 17. November 2015
  • 9. og 10. December 2015
  • 20. og 21. januar 2016
  • 3. Februar 2016
  • Eksamen 3. Marts 2016

Praktisk information

  • Sted: En skole på Fyn
  • Eksamen: En kombineret mundtlig og skriftlig eksamen. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i et undervisningsforløb, du selv har valgt. 
  • Pris: 9.800 kr.
  • For mere information om modulets læringsmål, se Studieordningen side 9.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Kontakt

Optag
Winnie Høy-Pedersen

Undervisning og eksamen
Malene Dahl Jakobsen

Undervisning og fagligt indhold
René Nordin Bloch

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen