Genveje


UddannelsenUddannelsen

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik udbydes som Åben Uddannelse. Den består af seks moduler svarende til 60 ECTS-point - et års værk. Uddannelsen kan tilrettelægges på forskellige måder, alt efter, hvad der passer dig bedst.

Deltidsstudium

Et deltidsmodul afvikles over en periode på cirka tre til fire måneder. Den eneste undtagelse er modul 3 og afgangsprojektet, der afvikles over en periode på cirka to måneder. 

Fælles for modulerne er, at der både er undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole og en forventning om, at der arbejdes med det lærte i egen praksis mellem undervisningsgangene. Alle moduler afsluttes med en opgave og en mundtlig eksamen. Antallet af undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole varierer fra modul til modul. Læs mere under de enkelte modulbeskrivelser. 

Hvis du vælger at studere på deltid, er det muligt at deltage på flere moduler på samme tid. 

Det er ikke muligt at søge SVU ved deltagelse på et deltidsmodul. 

Heltidsstudium

Et heltidsmodul afvikles over en periode på 33 dage med undtagelse af modul 3, der afvikles over 18 dage samt Afgangsprojektet, der afvikles over otte uger. Du har orlov fra dit arbejde i hele perioden. 

Alle moduler indledes med en selvstudiedag og afsluttes med en opgave og mundtlig eksamen. Derudover forventes det på alle moduler, at der arbejdes med det lærte mellem undervisningsgangene. Antallet af undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole varierer fra modul til modul. Læs mere under de enkelte modulbeskrivelser. 

Det er muligt at søge SVU ved deltagelse på et heltidsmodul. Læs mere her. 

Skræddersyede forløb

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan tilrettelægges ud fra en skole eller målgruppes særlige behov. Hvis en skole eksempelvis ønsker, at en gruppe lærere samlet tager et diplommodul, kan forløbet designes til skolens eller gruppens specifikke behov. Skræddersyede forløb tilbydes både som heltid, deltid og DEP-flex, og forløbet gennemføres enten på NCE's adresser, lokalt eller virtuelt. Læs mere om skræddersyede forløb eller kontakt uddannelseskonsulent Christina Harmann Nielsen for yderligere oplysninger. 

DEP-flex

NCE har udviklet en fleksibel, virtuel version af Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP-flex). DEP-flex følger studieordningens retningslinjer om mål, indhold og eksaminer, men uddannelsen gennemføres virtuelt som selvstudie. 

Læs mere om DEP-Flex her eller kontakt uddannelseskonsulent Christina Hartmann Nielsen for yderligere oplysninger. 

 

Pris pr. modul

Priser for 2020:

  • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
  • Modul 3: 5.800 kr.
  • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
  • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Priser for 2021:

  • Modul 1 og 2: 10.800 kr. pr. modul
  • Modul 3: 6.000 kr.
  • Valgmoduler: 10.800 kr. pr. modul
  • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk