Genveje


AdgangskriterierAdgangskriterier

For at få adgang til Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik skal du have:

  • gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og om hvordan du søger her. 

Hvis du i stedet opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du dog optages på de to første obligatoriske moduler i diplomuddannelse i erhvervspædagogik: Undervisning og læring og Undervisningsplanlægning og didaktik. Hvis du herefter vil fortsætte på uddannelsen skal du opfylde adgangskravene eller få lavet en realkompetencevurdering.

For mere information, kontakt:

Claus Bo Jørgensen, Lektor

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Dispensation

Som medarbejder på erhvervsskolerne, er det muligt at blive optaget på dispensation. Dispensationen kræver at du både har pædagogikum og 2 års relevant praksiserfaring. Kontakt os for mere information.

Landsmødeudtalelse om dispensation

Bekendtgørelsen om diplomuddannelse giver adgang til optagelse for alle med ansættelse på erhvervsskoler på de obligatoriske moduler i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.
 
§12, stk. 2. En ansøger, der opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan optages på de obligatoriske moduler med erhvervspædagogisk indhold, svarende til 20 ECTS-point i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.
 
En særlig gruppe medarbejdere ved erhvervsskolerne har foruden mangeårig pædagogisk praksiserfaring fra erhvervsskolerne gennemført uddannelsen efter den tidligere bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne (Pædagogikum) - bek. nr. 677 med senere ændringer. 
 
Landsmødet for diplomuddannelser på det pædagogiske område er enige om at anbefale, at denne særlige gruppe ansøgere, som har både Pædagogikum efter bek. nr. 677 og den krævede praksiserfaring, kan optages på dispensation på både obligatoriske og valgfrie moduler i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik i perioden frem til 2020 efter bestemmelsen om dispensation i bekendtgørelse om diplomuddannelser
 
§5, stk. 4. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb.
 
For andre ansøgninger henvises til realkompetencevurdering efter almindelige bestemmelser.