Genveje


Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelserFagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser

Opnå kompetencer til at designe didaktik, der fremmer entreprenørskab, og få mulighed for at prøve kræfter med dine egne kreative kompetencer.

På modulet arbejder du undersøgende og udforskende i din egen praksis, idet du designer og afprøver et entreprenørskabsforløb. Du undersøger og vurderer løbende, hvordan dit design af et entreprenørskabsforløb kan skabe værdi, gennem konkrete og praktiske afprøvninger i din praksis. 

Det får du ud af modulet 

Du udvikler et pædagogisk og didaktisk handleberedskab til at kunne designe, afprøve og vurdere entreprenørskabsforløb og entreprenørskabsundervisning, der fremme erhvervsskoleelevernes udvikling af entreprenørielle kompetencer. 

Det faglige indhold 

Formålet med modulet er, at udvikle dine kompetencer i at designe ny praksis omkring entreprenørskab på skolen og i undervisningen på baggrund af uddannelseseksperimenter. 

Modulet understøtter dit arbejde med at: 

  • udvikle et entreprenant undervisnings- og læringsmiljø, der forholder sig til omverdenen
  • udvikle din egen praksis gennem uddannelseseksperimenter på skolen
  • knytte innovation og entreprenørskab an til din skoles pædagogiske-didaktiske strategi
  • sætte udvikling af praksis i centrum - gerne i samarbejde med ledelsen

Undervisningen på dette modul tager udgangspunkt i eksperimenthjulet, og mellem hver undervisningsperiode skal du tilbage i din undervisningspraksis og eksperimentere. 

Tilrettelæggelse 

Forløbet indledes med tre sammenhængende undervisningsdage fra kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole, efterfulgt af en periode i egen praksis, hvor der laves eksperimenter. 

Herefter følger yderligere tre sammenhængende undervisningsdage kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole, efterfulgt af endnu en periode i egen praksis. 

Forløbet afsluttes med to sammenhængende undervisningsdage fra kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole. 

Forskningsprojekt om fagligt entreprenørskab

Under det første år er efteruddannelsen blevet fulgt af to forskerhold, og der er lavet både kvalitativ og kvantitativ følgeforskning.

Hent den kvalitative forskningsrapport.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Priser for 2020:

  • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
  • Modul 3: 5.800 kr.
  • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
  • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk