Genveje


Erhvervspædagogisk udviklingsarbejdeErhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Bliv klog på samspillet mellem de erhvervsrettede uddannelser og deres omgivelser

Valgmodul, 10 ECTS-point

På modulet får du blandt andet indsigt i organisationsformer og -kulturer på erhvervsskoler og -centre. Du får viden om modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde. 

Det får du ud af modulet 

Modulet lærer dig at: 

 • identificere udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre. 
 • styrke din evne til at påtage dig ansvar ifbm. planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde

Det faglige indhold 

På modulet er der fokus på de erhvervsrettede uddannelsers rammer og betingelser lokalt, nationalt og internationalt. Du kommer til at beskæftige dig med relevant teori og analyse af sektor, branche og samfund, og der arbejdes med organisationsudvikling som svar på krav om kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Begreber som pædagogisk ledelse og samarbejde mellem ledere og lærere vil også blive behandlet. 

Tilrettelæggelse 

Modulet består af syv undervisningsgange spredt over perioden med undervisning kl. 9-15 på Københavns Professionshøjskole. 

Ud over de syv undervisningsdage, er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o.lign. en betydelig del af modulet. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.