Genveje


Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelserDigitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser

Få kompetencer til at anvende digitale teknologier i egen praksis

Valgmodul, 10 ECTS-point

Modulet er tilrettelagt omkring opbygningen af en digital blog, der fungerer som e-portfolio igennem uddannelsesforløbet. I bloggen arbejdes der med udgangspunkt i en læringsteoretisk problemstilling fra din egen praksis. 

Undervisningen er tilrettelagt med udstrakt anvendelse af digitale teknologier. 

Det får du ud af modulet 

Formålet med modulet er, at udvikle dine kompetencer så du kan: 

 • håndtere nye digitale teknologier, herunder programmer og tjenester 
 • identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelsen af digitale teknologier 
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udviklingen af undervisning og læring baseret på digitale teknologier. 

På modulet får du mulighed for at udvikle dine egne undervisningsforløb, som inddrager digitale teknologier. 

Det faglige indhold 

Undervejs i forløbet får du mulighed for at afprøve forskellige typer af digitale teknologier, som du efterfølgende skal reflektere over på din blog i forhold til egen praksis og med udgangspunkt i den litteratur, der præsenteres på modulet. 

Modulet giver dig dermed teoretiske og praktiske værktøjer, der kan understøtte forandring af din praksis. Formålet med at arbejde med digitale teknologier er således, at imødekomme din problemstilling fra praksis. 

Tilrettelæggelse 

Modulet indeholder syv undervisningsgange fra kl. 9:00-15:00 på Københavns Professionshøjskole. Mellem undervisningsgangene forventes det, at du arbejder med din digitale blog. Hvis det er muligt, anbefaler vi også, at du undervejs i forløbet er tilbage i din egen praksis for at afprøve dine idéer. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 10.500,-
København N
01. sep. 2020
Pris: kr. 10.500,-
København N
02. nov. 2020
Pris: kr. 10.500,-

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.