Genveje


Praksisrelateret undervisningPraksisrelateret undervisning

På modulet får du styrket din praksisrelaterede undervisning, og du kommer i virksomhedspraktik, som er et krav for erhvervsskolelærere jf. den seneste reform

Valgmodul, 10 ECTS-point

Der er afsat en uge, midt i undervisningsforløbet, til at du skal i virksomhedspraktik. Længden af virksomhedsforløbet aftaler du med virksomheden og din egen skole. 

Det får du ud af modulet 

Gennem virksomhedsforløbet kan du: 

 • ajourføre dig ift. den nyeste viden og udvikling inden for dit fag og branche 
 • styrke din praksisrelaterede undervisning 
 • udvikle dine kompetencer og derigennem bidrage til din skoles/afdelings/teams fælles pædagogiske-didaktiske udvikling

Det faglige indhold 

På modulet beskæftiger du dig med at udvikle praksisrelateret undervisning, blandt andet i relation til udfordringen om, at elever på de erhvervsrettede uddannelser har vanskeligt ved at koble teori og praksis. 

Formålet med modulet er derfor, at du tilegner dig en læringsteoretisk forståelse og en didaktisk værktøjskasse til at håndtere følgende udfordringer: 

 • at eleverne har svært ved at forbinde skolelæring og virksomhedslæring (læringsteoretisk udfordring) 
 • at det er svært at praktisere en transferorienteret undervisning til glæde og nytte for elevernes læring (metodisk-didaktisk udfordring) 

Tilrettelæggelse 

Modulet indeholder syv undervisningsgange med undervisning kl. 9-15 på Københavns Professionshøjskole. Undervejs på modulet er der indlagt virksomhedsforløb. 

Forud for modulets begyndelse skal du indgå en aftale med den virksomhed, hvor du ønsker at komme i virksomhedsforløb. 

Formen på modulet vil veksle mellem plenumundervisning, diskussioner, styrede refleksioner, gruppeøvelser og opgaveløsning. Individuel forberedelse (læsning, opgaveskrivning) og fælles forberedelse i studiegrupper (diskussioner, opgaveløsninger) vil være en betydelig del af modulet. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 10.800,-

Pris pr. modul

Priser for 2020:

 • Modul 1 og 2: 10.500 kr. pr. modul
 • Modul 3: 5.800 kr.
 • Valgmoduler: 10.500 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Priser for 2021:

 • Modul 1 og 2: 10.800 kr. pr. modul
 • Modul 3: 6.000 kr.
 • Valgmoduler: 10.800 kr. pr. modul
 • Afgangsprojekt: 12.800 kr.

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk

Spørgsmål/svar

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Uddannelsen strækker sig over tre år og består af seks moduler. Den udbydes som deltidsuddannelse med ét modul pr. semester. Man skal have gennemført uddannelsen inden seks år.

 • Er der mange opgaver?

  Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvor der vil indgå en skriftlig eksamensopgave. Også på de enkelte moduler arbejder man med skriftlige opgaver.

 • Er der meget at læse?

  Til hvert modul skal man forvente at skulle læse 400-600 sider. 

  På Pædagogisk videnskabsteori skal man forvente at læse cirka 300 sider. 

 • Er der praktik?

  Diplomuddannelsen er ikke en vekseluddannelse, og der stilles derfor ikke krav til, at du skal i praktik. Det er skolens forpligtelse at varetage din praktiske oplæring og vejledning. 

  På uddannelsen kobles de erfaringer du får igennem din undervisningspraksis og den pædagogiske teori på uddannelsen.

 • Kan man få merit hvis man har taget Pædagogikum?

  Man kan ikke automatisk få merit for sit Pædagogikum, men man kan blive realkompetencevurderet på baggrund af en ansøgning. Man kan også tilmelde sig som selvstuderende til hvert modul.