Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, har du mulighed for at søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Realkompetencevurdering

Formålet med ansøgningen er, at vise at du har uddannelsesmæssige kompetencer på det rette niveau. Dvs. at du vurderes at være studieegnet i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på. I denne vurdering kan også inddrages færdigheder som du ikke har uddannelsesbevis på, eksempelvis uafsluttede kursusaktiviteter, foreningsarbejde, tillidshverv mv.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551