Genveje


Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksisDiplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

Tag en diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du får en grundig teoretisk og metodisk indføring i system- og relationsorienteret dialogbaseret arbejde med børn, unge og voksne i familier og netværket omkring dem

Du præsenteres for et bredt repertoire af metoder og tilgange inden for familiesamtaler af erfarne praktikere og undervisere. Samtaletræning indgår som et led i undervisningen.

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis er en kompetencegivende tværfaglig efteruddannelse godkendt af Undervisningsministeriet. Den er en tværfaglig diplomuddannelse indenfor system- og relations-orienteret familieterapi.

At en uddannelse har diplomniveau vil sige, at man efter at have gennemført uddannelsen, kan dokumentere en eksamineret systematisk erhvervet viden svarende til et års fuldtidsstudie på diplomniveau.

Mål og indhold

Målet med diplomuddannelse i familieterapi er at kvalificere dig til at kunne: 
  • undersøge og arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens indbyrdes forhold og til deres forhold til omgivelserne
  • indgå i en åben dialog med børn, unge og voksne, og familier med respekt for borgerens kompetencer, position og rettigheder
  • lede terapeutiske og behandlingsmæssige samtaler med familier, par, børn, unge og voksne - og det private og professionelle netværk omkring dem

Uddannelsens mål for læringsudbytte

  • Indføring i og anvendelse af teorier og metoder i familieterapi og relationsorienteret behandling
  • Indsigt i egne værdier, holdninger og professionelle valg af betydning for udøvelse af samtaler, således at du kan arbejde professionelt i den behandlingsmæssige kontekst
  • Færdigheder i at planlægge, lede og gennemføre samtaleforløb med enkeltpersoner, familier og/eller andre, der er involveret i den voksne, barnet eller den unge og/eller familien

Uddannelsen er opdelt i ugemoduler og forløber over 2,5 år.

Diplomuddannelse i familieterapi/Københavns Professionshøjskole er organisationsmedlem af STOK - Dansk Forening for Systematisk og Narrativ Terapi og Konsultation. Læs mere om STOK.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk 

Lektor & Forløbsleder for diplom udd. i familieterapi o grelationel praksis
Rikke Cecilile Bjerrum Refsgård

Tlf.: 2429 6452
ribj@kp.dk

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00