Genveje


Ansøgningsskema for Supervisorer

Startdato:
9. sep. 2015
Slutdato:
9. sep. 2020
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

Ønsker du, at være godkendt supervisor til Diplomuddannelse i familieterapi?

Se specifikke krav og betingelser for at kunne ansøge og udfyld og send det elektroniske ansøgningsskema for at søge om optagelse/godkendelse som supervisor til uddannelsen. 

For at blive optaget på listen over supervisorer på diplomuddannelsen i familieterapi, skal du som minimum opfylde nedenstående kriterier:

  • Du skal have et godt kendskab til og uddannelse indenfor relations/systemorienteret familieterapi og systemisk/narrativ praksis
  • Du skal have mindst 3 års familieterapeutisk praksis, og du skal kunne gøre rede for praksis. 
  • Du skal have mindst 40 timers erfaring med at give supervision i familieterapi og du skal kunne gøre rede for erfaring

Uddannelsessupervisionen skal understøtte de studerendes kompetencer i metodisk refleksion, således at den studerende, i henhold de metodiske tilgange og teoretiske principper som de lærer på uddannelsen, bliver i stand til at benævne / forklare sin tilgang og alternative veje. 

Udover dette er fokus i supervisionen:

  • Familie/klient 
  • Samspillet mellem familie og terapeut 
  • Samarbejdsrelationer 
  • Terapeutens egne holdninger og fokus på selv-refleksion i relation til i arbejdet i møde med børn, unge, familier – individuelt, i familier og par

Forventninger til supervisor på Diplomuddannelse i familieterapi

Det forventes, at supervisor lægger sig tæt op ad studiet og sætter sig ind i gældende studieplaner.  
  

Se studieordning, undervisningsplan med modulbeskrivelser og retningslinjer for supervision på Diplom i Familieterapi.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningen, til krav og retningslinjer for ansøgning eller andet, er du velkommen til at kontakte:

Inger Nordeide Jensen
Studieleder og uddannelseskonsulent
Direkte 5163 2617
inje@kp.dk

Pris

Gratis

Afholdelsessted

Tagensvej 18

 

Tilmeldingsfrist

9. sep. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00